Medlemmene valgte Lise L. Mandal (47) som Tønsberg/Re Høyres ordførerkandidat ved akklamasjon

Tønsberg/Re Høyres ordførerkandidat, Lise L. Mandal sammen med nominasjonskomiteens leder, Renate Rehn. (Foto: Høyre/MH)

Lise Lorentzen Mandal (47) ble i kveld valgt til Høyres ordførerkandidat ved akklamasjon. Den historiske hendelsen fant sted på Bakke Mølle i Re. Lise er bosatt på Eik og er i dag medlem av Tønsberg bystyre. Høyre nominerer resten av listen på et møte i Tønsberg i november.

Ialt hadde partiets medlemmer foreslått fem kandidater til førsteplassen av liste. De har alle vært inne i prosessen.  Ordførerkandidaten var enstemmig innstilt av nominasjonskomiteen. Nedenfor kan du lese hele talen.

-Med Lise som ordførerkandidat får Høyre både en tydelig lederskikkelse og en lagspiller, understreket nominasjonskomiteens leder Renate Rehn i sin tale til medlemmene og fortsatte: 


-Lise har i sine møter med nominasjonskomiteen vist at hun er en inkluderende leder med et brennende engasjement for utviklingen av den nye storkommunen.  Hun fremstår som ideologisk sterk, systematisk, strukturert og målbevisst i sine svar på alle våre spørsmål og problemstillinger.  I tillegg er hun energisk, sosial og positiv. , sa Renate Rehn før hun oppsummerte på følgende måte:

"I Lise Mandal ser nominasjonskomiteen den ordførerkandidaten som vil gi nye Tønsberg Høyre de beste forutsetninger for å vinne kommunevalget i 2019 og som vil bli en god ordfører for nye Tønsberg kommune. Derfor har vi enstemmig innstilt henne som ordførerkandidat.

Her kan du lese hele talen til nominasjonskomiteens leder: 

Nominasjonskomiteen ble nedsatt på det nye interimstyret for Re og Tønsberg Høyres første møte i kommunehuset på Re, 8. januar 2018 i sak 8/1. Interimstyret vedtok at komiteen skulle nedsettes av i alt åtte personer, fire fra Tønsberg, to fra Re, en fra Senior Høyre og en fra Tønsberg og Omegn Unge Høyre.

Ved utvelgelsen av nominasjonskomiteens medlemmer la interimstyret vekt på følgende kriterier:

de måtte ikke ønske å stille som kandidat selv

de måtte besitte den nødvendige kompetanse

ha kjennskap til partiorganisasjon samt kommune/bystyregruppene

 god balanse i kjønn og geografi.

Følgende medlemmer ble valgt: Renate Rehn, Tønsberg, leder. Georg Gran, Re, Ellen Gjerpe Hansen, Re, Marit Haukom, Tønsberg, Ivar Haagaas, Senior Høyre, Jens Christian Mikkelsen, Tønsberg, Andrine Odland, Unge Høyre og Svein Konrad Rui.

I tillegg besluttet interimstyret at nominasjonsprosessen skulle være todelt. Nominasjonsmøtet for valg av ordførerkandidat skal avholdes 14. juni i Re kommune, mens de øvrige listekandidatene skal nomineres på et møte i Tønsberg 15. november 2018.

Mandatet til nominasjonskomiteen fra interimstyret er klart:

Foreslå kandidater til Høyres kommunevalgliste i 2019 som sikrer at partiet kommer i posisjon og beholder ordføreren i nye Tønsberg kommune. 

23. januar holdt nominasjonskomiteen sitt første møte hvor leder og nestleder i interimstyret, Leif Flemming Bakke og Tove Øygarden overleverte oppdraget. I tiden etter deltok nominasjonskomiteen på opplæring i regi av Vestfold Høyre.

Første aktivitet var å gå bredt ut til medlemmene av Re og Tønsberg Høyre og be om forslag på kandidater. I tillegg ble samtlige av Høyres folkevalgte i begge kommuner kontaktet med spørsmål om de ønsket å stille som kandidat for en ny periode. Nominasjonskomiteen oppfordret spesielt til forslag til ordførerkandidat.

Oppfordringen om å sende inn forslag på kandidater ble sendt til medlemmene på epost og publisert på Høyres egne sosiale medier samt gjennom et oppslag i Tønsbergs Blad. Medlemmene kunne foreslå så vel seg selv som andre. Totalt mottok nominasjonskomiteen fem forslag til ordførerkandidat.

For nominasjonskomiteen var det viktig å få innspill fra ressurspersoner både utenfor og internt i partiet på hvilke forventninger man har til Høyre og ordførerkandidaten for å bygge den fremtidige kommunen. Nominasjonskomiteen møtte i alt ni personer fra Re og Tønsberg som representerte blant annet næringslivet, lokalt organisasjonsliv, frivilligheten og Høyre i både Re og Tønsberg. I tillegg foretok nominasjonskomiteen en grundig analyse av valgresultatene i Re og Tønsberg fra 2011 og frem til stortingsvalget i 2017. Også valgkretsenes sammensetning ble nøye vurdert og analysert. Basert på de funn som var kommet frem, nominasjonskomiteens mandat og medlemmenes egne vurderinger ble spørsmål til de fem kandidatene utarbeidet av en samlet nominasjonskomitè.  Kandidatene ble vurdert etter følgende kriterier: Troverdighet, kompetanse, motivasjon og overbevisning.

 

Nominasjonskomiteen avsluttet sitt arbeid 28. mai 2018. Komiteen hadde da avholdt i alt 15 møter. Komiteen hadde møtt og intervjuet alle fem kandidater. Nominasjonskomiteen vedtok enstemmig å innstille Lise Lorentzen Mandal som nye Tønsberg Høyres ordførerkandidat.

Lise er 47 år og bosatt på Eik i Tønsberg. Hun ble valgt inn i Tønsberg bystyre i 2015, og er i inneværende periode nestleder i Utvalg for kultur, idrett- og folkehelse. Hun arbeider som opplærings- og kvalitetssikringsleder hos Maritimt Kompetansesenter i Tønsberg. Sin utdannelse har Lise Mandal innen historie-, samfunnsfag og drama på den tidligere Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen, ledelse på BI samt fagbrev i kontor og administrasjon.

Lise Mandal er gift, har tre barn og et barnebarn. Hun har bodd i Tønsberg siden hun flyttet hit fra Strømmen i 1991. Hun har en lang og bred organisasjonserfaring innen idretten, så vel på lokalt plan som på krets-, nasjonalt- og internasjonalt nivå. I dag er Lise Mandal som første nordmann, medlem av FIG Council – det øverste organet i det internasjonale turnforbundet.

Etter en metodisk og grundig prosess innstiller en enstemmig nominasjonskomite at Lise. Mandal er den kandidaten som best svarer på mandatet vi ble gitt av Høyre i Re og Tønsberg: Mandatet til nominasjonskomiteen, fra interimstyret, er klart: Foreslå kandidater til Høyres kommunevalgliste i 2019 som sikrer at partiet kommer i posisjon og beholder ordføreren i nye Tønsberg kommune. 

Med Lise Mandal får Høyre i Re og Tønsberg en kandidat som fremstår med personlig trygghet og klare politiske synspunkter. Hun har en god vurderingsevne og politisk erfaring fra dels skolering i Norges Idrettsforbund gjennom halvannet år og sine tillitsverv på alle plan innen idretten. Den partipolitiske skoleringen startet hun da hun ble valgt inn i bystyret i 2015, gjennom arbeidet i Høyres bystyregruppe og utvalget hun er nestleder for. Som ordførerkandidat vil hun fortsette sin kompetanseutvikling gjennom skolering tilrettelagt av Høyre sentralt og lokalt.

Lise har i sine møter med nominasjonskomiteen vist at hun er en inkluderende leder med et brennende engasjement for utviklingen av den nye storkommunen.  Hun fremstår som ideologisk sterk, systematisk, strukturert og målbevisst i sine svar på alle våre spørsmål og problemstillinger.  I tillegg er hun energisk, sosial og positiv. Med Lise som ordførerkandidat får Høyre både en tydelig lederskikkelse og en lagspiller.

 I Lise Mandal ser nominasjonskomiteen den ordførerkandidaten som vil gi nye Tønsberg Høyre de beste forutsetninger for å vinne kommunevalget i 2019 og som vil bli en god ordfører for nye Tønsberg kommune. Derfor har vi enstemmig innstilt henne som ordførerkandidat.

 

Tønsberg, 13.6.2018

Renate Rehn leder