Køproblemene ved Presterødbakken blir historie

Rune Sørdalen, Høyres gruppeleder i Tønsberg bystyre. (Foto: MH)

 Endelig er finansieringen av byggeprosjektet på plass. Regjeringen la i dag frem forslag til finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken, og det legges opp til anleggsstart i løpet av 2018.


- Dette er et etterlengtet prosjekt. Utbyggingen vil bedre situasjonen til det mest folkerike området i Tønsberg, sier kommunestyrerepresentant Rune Sørdalen (H), varaordfører Bent Moldvær (FrP) og stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas (H). -Vi er veldig glade for at Regjeringen har lyttet til det sterke lokale ønsket om å forsere utbyggingen av Presterødbakken. 

Utbyggingen var opprinnelig en del av Bypakke Tønsbergregionen. Det har vært et lokalt ønske om å skille ut dette i et eget bompengeprosjekt, slik at Presterødbakken kan ferdigstilles flere år før opprinnelig planlagt.

Slutt på flaskehalsen i rushtiden

Det er i dag køproblemer på denne fylkesveien i rushperiodene. Dette fører til forsinkelser både for personbil-, nærings- og kollektivtransporten i området. Morgen og ettermiddag er det ikke uvanlig at det er en halv times kø for å komme gjennom denne flaskehalsen.

-Det legges opp til at prosjektet ferdigstilles i 2020, og da vil hverdagen for mange våre innbyggere bli en helt annen, sier Moldvær.

Regjeringen tar lokaldemokratiet på alvor

-Dette viser at Regjeringen virkelig ønsker og evner å prioritere samferdselsutbygging der det er behov, og at de tar lokaldemokratiet på alvor. Både FrP og Høyre lokalt har kjempet for dette i flere år, og da er det ekstra hyggelig å se at Regjeringen følger opp våre gode intensjoner, sier Sørdalen.

Historisk satsning på samferdsel

- Samferdselspolitikken er det aller kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i distriktene. I flere tiår økte forfallet på vei og bane, samtidig som vi hadde altfor dårlig infrastruktur. Siden regjeringen overtok er samferdselsinvesteringene økt med over 60 prosent. Vår regjering snur forfall til fornyelse, avslutter Løvaas.