Ordfører Petter Berg støtter Lise L. Mandal som Høyres ordførerkandidat

Ordfører Petter Berg stiller seg bak Lise L. Mandal som partiets ordførerkandidat. (Foto: Høyre/MH)

Re/Tønsberg Høyre nominerer torsdag kveld sin ordførerkandidat. Men først etter å ha slått sammen de to lokalforeningene til en. Møtet finner sted på Bakke Mølle i Re og begynner klokka 18.30. Nominasjonskomiteen har enstemmig foreslått Lise Lorentzen Mandal som partiets ordførerkandidat. Sittende ordfører fra Høyre i Tønsberg, Petter Berg, stiller seg bak nominasjonskomiteens kandidat. Dette opplyser Berg nå i formiddag. 
 Etter å ha vært i «tenkeboksen» i en drøy uke, har han bestemt seg for ikke å stille som utfordrer på nominasjonsmøtet. Berg vil nå fokusere på fortsatt å være en god ordfører for Tønsberg ut valgperioden.

«Jeg har lært å kjenne Lise som en svært dyktig politiker med stor gjennomføringsevne og veldig gode menneskelige egenskaper. Jeg stiller meg bak hennes kandidatur som Tønsberg Høyre ordførerkandidat og vil bidra med all min erfaring og kompetanse, sier Petter Berg ien kommentar til Høyre.

Lise L. Mandal er glad for sittende ordførers støtte!

- Den er viktig for meg, både personlig og som eventuell ordførerkandidat. Og blir jeg nominert på torsdag, ser jeg virkelig frem til å gå i «ordførerlære» hos ham. Det har Petter nemlig lovet meg, sier Lise L. Mandal i en kommentar til Høyre i formiddag. 

Mandatet komiteen fikk av partiet var følgende: «Lage en liste som gjør at vi vinner valget i 2019 slik at Høyre kommer i posisjon og beholder ordføreren». Nominasjonsprosessen var besluttet delt i to. Ordførerkandidaten nomineres 14. juni i Re. De øvrige kandidatene til listen skal nomineres på et møte i Tønsberg 15. november.

-Vi gleder oss til å nominere vår første ordførerkandidat for den nye storkommunen, sier Leif Flemming Bakke, lederen av interimstyret for Re/Tønsberg Høyre. -I Høyre har vi klare regler for vår nominasjon. Innledningsvis gir lederen for nominasjonskomiteen, Renate Rehn, en redegjørelse for prosessen og premissene for den enstemmige beslutningen. 

Blir det flere kandidater, skal avstemningen skje skriftlig. Tellekorps vil bli oppnevnt. Og medlemmene stemmer etter at også øvrige kandidater er presentert fra talerstolen, opplyser Bakke som understreker at kravet for å kunne bli registrert er følgende:

 

  • Man må ha vært medlem i minst fire uker og bosatt i Re eller Tønsberg.
  • Medlemskapet må være betalt.

Det var fredag kveld 25. mai at nominasjonskomiteen enstemmig innstilte på Lise Lorentzen Mandal som ordførerkandidat. Da hadde komiteen som består av åtte medlemmer, i alt hatt 15 møter siden den ble opprettet av det nye interimstyret for Re/Tønsberg Høyre på det første møtet i begynnelsen av januar. I tillegg til kandidatene som medlemmene hadde foreslått til ordførervervet, har nominasjonskomiteen møtt referansepersoner fra det lokale samfunnslivet og partiet.

-Finalekandidatene ble orientert av nominasjonskomiteens leder så snart som mulig etter at beslutningen var tatt. Lørdag var dette gjort. Mandag formiddag sendte jeg ut en pressemelding, signert nominasjonskomiteens leder, opplyser Leif Flemming Bakke.

Innholdet ble da publisert på Høyres lokale hjemmeside og FB-side. Kandidatene var kjent med innholdet.