"Høyre heier på Skjærgårdsmat"

Bystyrerepresentant Ellen Lian, medlem av Utvalg for næring- og samfunnsutvikling (Foto: MGM)

 Høyre støttet i bystyret i kveld en kommunal underskuddsgaranti til prosjektet Skjærgårdsmat.  Ellen Lian viste i sitt innlegg  til betydningen av lokal næringsutvikling.

-Prosjektet vil, som det står i saken, være møteplass for alle aktører i denne næringen som igjen kan inspirere til samarbeid og ikke minst verdiskapning, understreket Lian.Her er Ellen Lians innlegg i sin helhet i sak: 115/18 Kommunal underskuddgaranti til prosjektet Skjærgårdsmat:

«Ordfører

Tidligere i år behandlet vi strategisk næringsplan. Et meget godt stykke arbeid.  Den omtaler de 3 B-ene som vi alle har blitt godt kjent med.; Bedrift – Bo – Besøke.  

Alle undersøkelser viser at folk ønsker å komme til Tønsberg, de ønsker å bo her og de ønsker å komme hit på besøk.

Det vi imidlertid scorer lavere på er arbeidsplasser – private arbeidsplasser.

Vi har snakket mye om næringsutvikling. Næringsutvikling forutsetter ideer, kompetanse, initiativ og kapital.  Det er nettopp dette Skjærgårdsmat er. Det er en god ide, det trengs kompetanse, det er et godt initiativ og det trengs kapital!

Vi i Høyre tenker at et prosjekt Skjærgårdsmat er med å fremme fylket vårt, det øker omdømme for lokal mat og drikke, det utvikler kunnskap, det har fokus på barn og unge.

Prosjektet vil, som det står i saken, være møteplass for alle aktører i denne næringen som igjen kan inspirere til samarbeid og ikke minst verdiskapning.

Hvis Skjærgårdsfestivalen oppnår de målene de har satt seg, vil dette profilere distriktet vårt som råvareleverandør som igjen vil føre til bedre salg til næringen som medfører flere arbeidsplasser!

Vi bor midt i «matfatet», og la oss bidra til å profilere dette ut.

Skjærgårdsmat har, utfra vår vurdering, et nøktern budsjett. Så håper vi selvfølgelig at det ikke skal bli bruk for noen underskuddsgaranti, men her syns jeg kommunen må være med for å sikre trygghet for å dra igang et slikt prosjekt. 

Vi heier på Skjærgårdsmat og ser for oss «den nye arendalsuka» i løpet av en 5-årsperiode. «