Enighet om ny fastlandsforbindelse etter tiår med opp- og nedturer

Her kommer den nye fastlandsforbindelsen mellom Færder og Tønsberg, bro fra Ramberg til Smørberg. Forutsatt at intensjonsavtalen mellom Tønsberg og Færder kommuner og Vestfold fylkeskommune blir vedtatt i de to kommunestyrene og fylkestinget.

Bro fra Ramberg til Smørberg! Dette blir den nye fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder kommuner hvis kommunestyrene og fylkestinget slutter seg til intensjonsavtalen. Etter intens megling hos Fylkesmannen i desember, måtte kommunene innse at det ikke var mulig å oppnå flertall for deres førstevalg, en senketunnel.

Men på pressekonferansen i formiddag ble det tydelig at fylkeskommunen ikke får seieren gratis.  525 millioner kroner til finansiering av fastlandsforbindelsen og til avbøtende tiltak for å begrense trafikken gjennom Tønsberg sentrum og på Vear, har de måtte gå med på, for å få avtalen i havn.


Intensjonsavtalen, signert av forhandlingsutvalgene til de tre partene, skal nå behandles i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting. Vedtas avtalen der, venter seks år med prosjektering og bygging før de mange tiltakene kan tas i bruk. Bompengeinnkrevingen vil først starte når hele prosjektet er bygget ferdig.