Christine klar for det store klimaløftet

Christine vil oppmuntre innbyggerne til å ta del i den store klimadugnaden. (Foto: Høyre)

– Det kommer noen etter oss. Derfor vil jeg jobbe for at nye Tønsberg skal bli grønn, ren og bærekraftig. Christine Gjone Rønningen er svært engasjert når hun snakker om klima- og miljøpolitikk. Re-jenta vil skape forandringer som gjør Tønsberg til et enda bedre sted å bo, arbeide og besøke.  Nylig ble kommunen kåret til landets beste på gjenvinning, i følge tb.no. Men Christine vil videre! Da må de folkevalgte spille på lag med innbyggerne og næringslivet.

Den store dugnaden

– Vi kan ikke bare si at vi skal gjøre Tønsberg ledende innen klimaarbeidet. Vi må vise innbyggerne at miljøvennlige valg i hverdagen både er lønnsomme og enkle.   Oppmuntre dem til å ta del i den store dugnaden og få dem til å føle at de er med på noe viktig, understreker Christine.

For jusstudenten gjelder det å ta avgjørelser som både er nyttige og gjennomførbare uten at de får for store konsekvenser for folks hverdag. – Alle beslutninger som går på miljøet er inngripende og upopulære for noen. For meg er det viktig at ikke altfor mange opplever tiltakene som et inngrep i deres frihet, understreker Christine.

Klima— og miljøplanen

Listekandidat Frank Pedersen har stor tro på effekten av den splitter nye klima- og miljøplanen til Tønsberg kommune. 

– Her vises det vei for hvordan byen som ikke har vært veldig «fremoverlent», skal bli mer klima- og miljøvennlig.  Med en ny klimarådgiver på plass i rådhuset fra høsten av og et klimaråd, bestående av ressurspersoner, er vi klare for de nye tiltakene som må til for at Tønsberg skal bli en klimaklok kommune, sier Frank.

Villfyllingene

Christine har kjempetro på befolkningen når det gjelder å få dem med på klima- og miljøtiltak.  Nå oppfordrer hun og Frank folk til å varsle kommunen når de ser villfyllinger i skog og mark. De må bort og plastoppsamlingen skje på en mer effektiv måte.  

– I Re er de allerede i gang med å fjerne fyllingene, opplyser Frank.