Målet er å få tjsetsjensk ungdom til å stemme ved årets kommunevalg

Shamil Khumparov, Rustam Baysaev, Stine Næss Askjer (KrF), Marit Haukom (H) og Beckhan Saiew diskuterte hvorfor det er viktig å stemme.

Kanskje er ikke målet vårt bare at vi skal stemme ved årets kommunevalg. Men også stille som kandidater om fire år! Slik oppsummer Shamel Khumparov, lederen for Tjsetsjensk ungdomsforening i Norge, samtalen med Høyre og KrF i Tønsberg i ettermiddag.

Sammen med andre tjsetsjenske ungdommer hadde han invitert partiene til et hyggelig måltid. En av ungdomsforeningens viktigste oppgaver er å bidra til vellykket integrering i det norske samfunnet. Nå er målet å få så mange som mulig av foreningens rundt 350 medlemmer til å avlegge sin stemme.

-Men da må vi forstå hva valget handler om og partistrukturen i Norge, sier Shamel. På flytende norsk forteller han at han kom til Norge som liten gutt. Nå bor han på Gjøvik sammen med kone og barn.

Etter en gjennomgang av kommunenes og fylkeskommunens ansvarsområder og deres forhold til stat og Storting, var Beckhan og de andre gutta klare på hva som er viktigst for dem ved valget:

Arbeidsplasser, barnehageplasser nær til der de bor, gode kollektive transportordninger, utendørs aktivitetsanlegg for trening, skoleplasser i videregående og sist, men ikke minst en god inkluderingspolitikk.

Gutta ville også vite hvordan partiene lager sine programmer og finner sine listekandidater. Shamel  oppsummerte samtalen slik:

Kanskje er ikke bare målet vårt at vi skal stemme. Men også stille som kandidater om fire år.

For Stine Næss Askjer, KrF’s andrekandidat og Marit Haukom, 1. nestleder i Tønsberg og Re Høyre var besøket hos den nasjonale ungdomsforening en påminnelse om hvor viktig inkluderingsarbeidet er.