Tove Øygardens drøm om å synliggjøre Re historiske arv hele året, et viktig skritt videre

Utvalgsleder Tove Øygarden (H), Re.

Re historiske arv! Den er så viktig at Høyres Tove Øygarden lenge har arbeidet for en tydelig markering. Hun ønsker at Slaget på Re skal markeres langs Bispeveien, på Revetal, hele året.  Og nå skjer det klare fremskritt, etter hennes interpellasjon i kommunestyret for snart to år siden.


 – Nå som vi snart blir en del av Tønsberg kommune, bør vi benytte anledningen til framheve Re-historien og Re-identiteten litt ekstra, sier Tove Øygarden i en kommentar til ReAvisa før kommende møte i Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd. Der kommer saken opp, snart to år etter at Tove lanserte ideen i april 2017.

Tre forslag til kunstnerisk utsmyking er nå godkjent av Statens Vegvesen. Og på kommende møte i  har medlemmene fått følgende anbefaling fra rådmannen:

1. Arbeidsgruppa arbeider videre med forslag 1., 2. eller 3. eller en kombinasjon av dem. 2. Installasjonen skal fremstå som et kunstobjekt/markering.
3. Arbeidsgruppa arbeider videre med finansieringen av installasjonen.Her kan du lese artikkelen om saken i ReAvisa.

https://www.reavisa.no/2019/01/28/markering-slagene-pa-re-forslag/#.XFHWdbh7k2w

 Og her er interpellasjonen til Tove, fremført i Re kommunestyre f 25. april 2017. 

- Slagene på Re i Ramnes i hhv 1163 og 1177 er viktig del av Norgeshistorien, som faktisk har funnet sted i vår kommune.

Særlig slaget i 1177 er et av slagene fra den perioden som er godt dokumentert og er, som vi vet, skildret i både Magnus Erlingssons saga i Heimskringla og i Fagrskinna. Vi kan regne med at det vi leser her, er ganske presise skildringer av hendelsene, da de ble skrevet på en tid da det ennå var folk i live som hadde deltatt i slaget. På den måten blir sagaen en samtidshistorie, mer enn en forhistorie.

Dette slaget markerer et viktig punkt i borgerkrigstiden i Norge.

I 2010 ble det kastet nytt lys over Slagene, da det ble funnet pilspisser og andre gjenstander som man med stor sikkerhet kan si stammer fra slaget i 1163, på Linnestad i Ramnes.

 

Med disse to slagene har Re kommune uten tvil en ganske unik, og ikke minst spennende historie, en viktig kulturarv å ta vare på.

 I ti år har kommunen markert disse slagene i form av Re Middelalderdager. En festival som stadig er i utvikling, og som i varetar det historiske aspektet på verdig vis. Noen vinterdager i året, fylles Revetalområdet med ild, lys, dans, musikk og mye mer, slik at vi som ønsker det kan være med på en ferd tilbake til middelalderen. Ja, selve slaget på Re blir også gjenskapt, om enn i noe fredeligere og mindre blodige former enn de opprinnelige.

 Re Høyre mener at Slagene på Re er en unik historie for Re kommune, som vi skal være bevisste på og stolte av, som vi gjerne kan markere også utenom middelalderdagene.

Vi tenker oss en eller annen form for markering i Revetalområdet, slik at når du kommer kjørende utenfra, får en påminnelse om at i dette området fant faktisk slagene sted. Vi mener det er spesielt viktig at vi markerer dette når vi snart blir Tønsberg, og Re forsvinner som kommunenavn

 Det kan være veldig enkelt i form av vimpler med et symbol og teksten ”Slaget på Re”, i flaggstenger gjennom Revetal, på begge sider av Bispeveien, slik vi ser det under Middelalderdagene.  Ønsker vi å gjøre mer ut av det, kan man for eksempel utsmykke rundkjøringene, eller annet område, med en birkebeinerfigur.  Mulighetene er mange, og jeg er sikker på at de kreative ansatte vi har i kulturavdelingen vår, har flere gode forslag enn hva vi kan komme på. Som eksempel kan jeg jo nevne lampene i Lampeland, porselenskopper i Porsgrunn og bjørner i Flå (Bjørneparken).

Jeg håper kommunestyret synes dette er en god ide, og Re Høyre ber om at ordføreren vil ta dette med seg til kulturetaten, slik at de kan jobbe med dette, slik at vi eventuelt kan få en sak om dette ved en senere anledning.

 Ramnes 19/4-17

Tove Øygarden,

 Re Høyre