Ole Sverre Lund, Høyres sjettekandidat, brenner for Sem

Ole Sverre Lund, Sem, er Høyres sjette kandidat på kommunevalglisten.

Ole Sverre Lund er Høyres 6. kandidat på kommunevalglisten. Som representant for Sem drømmer han om en rehabilitert stasjonsbygning med publikumsrettede funksjoner. Ja, rett og slett et lokalhistorisk kulturelt senter, på hjemstedet. For Nye Tønsberg har han andre vyer.-Sem stasjon ble åpnet i 1881. Etter brannen i 2013 framstår stasjonsbygningen i dag som en falleferdig rønne. Nå er tiden inne for å gjøre noe med dette, fastslår Ole Sverre.

Høyres sjettekandidat er rådmannen som forlot byråkratiet til fordel for lokalpolitikken da han ble pensjonist. Nå er han inne i det siste året i sin første periode som folkevalgt i hjemkommunen Tønsberg. Erfaringen har gitt mersmak. Lederen for Utvalg for oppvekst og opplæring og bystyremedlemmet er klar for fire nye år. Og han har klare synspunkter på hva som blir viktig som folkevalgt i Nye Tønsberg.

Hvorfor du stiller som kandidat?

-Jeg har alltid vært samfunnsengasjert. Og i kommende kommunestyreperiode vil jeg bidra til at Høyre framstår som det sterkeste laget der alle bidrar med sine styrker og gjør hverandre gode. Sammen skal vi jobbe til beste for innbyggerne og næringslivet i nye Tønsberg kommune.

Hva er dine viktigste saker?

-Tverrpolitisk samarbeid om god oppvekst, trygg omsorg og bærekraftig utvikling, blir kjempeviktig. Og selvfølgelig brenner jeg for en videre utvikling av Semsbyen. Vi utgjør en viktig del av Tønsberg Vest og er et viktig satsingsområde i Tønsberg. Som representant fra Sem vil jeg jobbe hardt for å få gjennomført tiltakene i områdeplanen.

Hva er de viktigste spørsmålene for nye Tønsberg?

De store, tunge sakene står i kø. Men vi er klare i Høyre. Etablering av ny fastlandsforbindelse mot Nøtterøy, avklaring av ny jernbanetrasé for intercitystrekningen Tønsberg og Stokke, verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser. Og,  utvikling av felles kommune- og organisasjonskultur og god økonomistyring for å kunne levere gode, forutsigbare og framtidsrettede velferdstjenester til innbyggerne.

 Hvorfor Høyre er ditt parti?

Høyre bidrar til å sikre trygge arbeidsplasser. Et velfungerende næringsliv med akseptable rammevilkår og utviklingsmuligheter er en forutsetning for at offentlige virksomheter kan levere gode velferdstjenester til innbyggerne i hele landet.

Og sist, men ikke minst tilrettelegger Høyre for personlig frihet, valgmuligheter for den enkelte og offentlig ansvar, understreker Ole Sverre Lund som oppsummerer sin politiske visjon slik:

"Personlig frihet, valgmuligheter for den enkelte og offentlig ansvar for å hjelpe de som trenger kommunale tjeneste"

 Navn: Ole Sverre Lund, f.1951

Sivil status: Gift, to barn og tre barnebarn

Bosted: Sem. Har tidligere bodd i Asker, på Eik, på Tolvsrød og i Hogsnesåsen.

Stilling: Utdannet siviløkonom. Bred yrkeserfaring fra offentlig forvaltning, hvorav 30 år i ulike lederstillinger. Pensjonist i 2014, etter 12 år som rådmann i Andebu kommune. Har som pensjonist drevet privat konsulentfirma og har tilknyttet Telemarksforsking som forsker og konsulent i kommuner over hele landet.

Tillitsverv: Engasjerte seg tidlig i Unge Høyre. Ble i 1979 valgt inn i kommunestyret i Sem kommune. Var i den perioden nestleder i kulturstyret. Er i inneværende periode representant i bystyret og leder i Utvalg for oppvekst og opplæring.

Spilte fotball i Sem I.F. 

Interesser: Fritiden benyttes til familie- og hytteliv. Er medlem i Stokke Rotaryklubb.