Kremmerhuset får snart nytt liv.Ida gleder seg over at ikonbygget igjen fylles med mennesker

Høyres bystyremedlem og medlem av Utvalg for bygg og areal, Ida Sakshaug.

Det nye Kremmerhuset og området rundt kommer til å bli en flott del av Tønsberg sentrum. Dette fastslår Høyres Ida Sakshaug etter bystyrets behandling av saken i kveld. Hun gleder seg over at ikonbygget igjen skal fylles med liv. Tomme kontorlokaler, blir nye leiligheter.-Nå får Tønsberg så mange nye kontorlokaler andre steder i sentrum, at vi ikke lenger frykter dette. Tiden er inne for å glede seg over at Kremmerhuset og området rundt vitaliseres igjen, sier Ida.

Men, fordi høyden på det nye bygget blir så stor, og bygningen så ruvende i bybildet, er hun opptatt av at de folkevalgte får se de endelige planene fra arkitektene om farger og fasadekledning, før de settes ut i livet.

-Disse valgene blir avgjørende for hvordan våre innbyggere vil ta imot det nye bygget. Og da tar vi den ekstra runden, sier Ida.

Hun viser til at Kremmerhuset for de fleste er et ikonisk bygg. Og etter at det har stått delvis tomt i lengre tid, gleder hun seg over at det igjen skal fylles med liv.

Her kan du lese hele hennes innlegg i bystyret i kveld.

"Ordfører!

I kveld skal vi vedta detaljreguleringen av Kremmerhuset. Det er ikke ofte at en enkel utbyggingssak berører så mange innbyggere i Tønsberg som denne. Kremmerhuset har vært et ikonisk bygg for de fleste av oss siden det sto ferdig i 1971.  Uansett om vi har handlet der, jobbet der eller bodd der, har vi en mening om bygget. Rett og slett fordi du ser det nesten uansett hvor du er i sentrum.

Men tidene forandrer seg, også for Kremmerhuset. I flere år har bygningen stått tom. Kontorene som en gang ga liv i lokalene, er fraflyttet. I kveld skal bystyret fatte vedtaket som skal gi nytt liv i og rundt Kremmerhuset igjen.

I dag er det bygget og vil det bli bygget mange nye kontorplasser rundt om i Tønsberg sentrum. Derfor er det riktig å si ja til utbyggers ønske om nye leiligheter. I Høyre merker vi oss også med glede variasjonen i leilighetene som skal bygges. Både små og store.

Høyre mener at dette er et godt prosjekt, som bidrar til god byutvikling.  Kombinert formål, med kontorer, boliger og forretning, gir liv i og omkring blokka. 35-50 nye boenheter er flott.

Ekstra gledelig er de kompenserende tiltak for uteoppholdsarealer. De kan bidra til opprusting av Farmandstorvet. Det blir spennende å se hvordan dette blir løst.

Ifølge administrasjonen skal landskapsarkitekten ha klar en utomhusplan for hele Farmandstorget 1. mars 2019, dette er en del av byromsstrategien for Tønsberg, og som vil gi et etterlengtet løft for byen, og for de som bor og jobber i Kremmerhusblokka.

Som folkevalgte skal vi behandle enhver sak med den største respekt. Hele tiden huske på at det er innbyggerne vi representer. Det er de som har valgt oss inn, for på deres vegne å fatte de riktige beslutningene for fellesskapet. Samtidig er det for oss i Høyre, viktig å skille mellom hva vi politikere skal bestemme og hva som tilligger kommunens administrasjon.

Når Høyre i kveld stemmer for forslaget fra UBA om at beslutningen om fargevalg og fasadekledning kommer tilbake til utvalget for politisk beslutning, gjør vi noe for oss uvanlig.

Men høyden på det nye Kremmerhuset blir så stor, og bygningen så ruvende i bybildet, at vi mener det er riktig at de folkevalgte får se de endelige planene fra arkitektene, før de settes ut i livet. Valg av farger og fasadekledning blir avgjørende for hvordan våre innbyggere vil ta imot det nye bygget. Og da tar vi den ekstra runden.

Det nye Kremmerhuset og området rundt kommer til å bli en flott del av Tønsberg sentrum".

Ida Sakshaug.

Høyre