Høyre vil vurdere lysløype på Sem i forbindelse med rekreasjonsstier

Frank Pedersen, Høyres bystyremedlem og medlem av UNS. Frank er også listekandidat ved høstens kommunevalg til nye Tønsberg.

-I forbindelse med utvikling av eksisterende eller etablering av nye rekreasjonsstier på Sem, vurderes etablering av lysløype." Dette foreslo Høyres Frank Pedersen i bystyret i kveld i forbindelse med fastsettelse av planprogram på Sem.

Frank minnet om at folkehelse-/rekreasjonsstier er viktig alle årstider, og på Sem er det ingen lysløype.

Her er innlegget til Frank Pedersen i sin helhet:

"Sak 10/19

Fastsettelse av planprogram Sem

For Høyre er det viktig å ha arenaer som legger til rette for gode opplevelser for alle og som vil gi alle muligheter til bedre helse, trivsel og livskvalitet.

I forbindelse med planprogrammet på Sem er det et poeng som vi bør framheve i form av et høringsinnspill

Folkehelse-/rekreasjonsstier er viktig alle årstider og på Sem er det ingen lysløype.

Høyres høringsinnspill er følgende:   

I forbindelse med utvikling av eksisterende eller etablering av nye rekreasjonsstier på Sem, vurderes etablering av lysløype".