Tønsbergs nye svømmeanlegg bygges i sentrum, nord for dagens svømmehall

Ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal (H) fikk flertall for Høyres syn på hvor det nye svømmeanlegget skal bygges. Nemlig i sentrum. Her er hun på tomta, nord for dagens svømmehall.

Nytt svømmeanlegg i Tønsberg plasseres på alternativ A –nord for dagens svømmehall.Dette vedtok Tønsberg bystyre i kveld med 23 mot 16 stemmer. Mindretallet stemte for Messeområdet. Et forslag om også å utrede tomten på Kaldnes falt med 9 stemmer.

Beslutningen ble fattet etter en frisk debatt. Høyres gruppe var delt. Frank Pedersen stemte for Messeområdet, og Ellen Lian for utredning av både tomten nord for dagens svømmehall og tomten på Kaldnes. Men, Høyres øvrige representanter støttet ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal som talte varmt for  plassering i sentrum.


 I sitt innlegg understreket Lise blant annet dette:

-For Høyre handler ikke dette om å dilte etter hverken Færder eller administrasjonen, som noen mener at vi gjør, men ta ansvar for både det økonomiske og å skape en sentrums attraksjon som bevarer og øker aktiviteten i sentrum, samtidig som den dekker kommunens pålagte ansvar for svømmeundervisning.

Her er Lise Lorentzen Mandals innlegg om det nye svømmeanlegget i kveldens bystyremøte:

Nytt svømmeanlegg i Tønsberg.

 Ordfører

Ambisjonsnivået for det nye svømmeanlegget er vedtatt gjennom et enstemmig bystyrevedtak 18. november 2017, et vedtak alle partier stilte seg bak. I samme vedtak fikk Rådmannen fullmakt til å inngå et interkommunalt samarbeid med Færder.

Det er også vedtatt at kommunens driftsutgifter på nytt svømmeanlegg ikke skal overskride dagens driftsutgifter.  

Det er dette overordnet styringsgruppe har hatt mandat til å jobbe etter og som Tønsberg Høyre forholder seg til.

 Økonomi

For at vi skal klare å realisere det vi selv har vedtatt må vi ha et interkommunalt samarbeid med Færder. Da vil investering, drift og risiko bli fordelt med 2/3 til Tønsberg og 1/3 til Færder.

Å bygge svømmeanlegg eller svømmehaller er det dyreste anlegg en kommune kan bygge, men det er helt nødvendig å ha det, uansett størrelse. Det vedtatte ambisjonsnivået skal dekke behov for lovpålagt svømmeundervisning, legge til rette for idrett og folkehelse og være en attraksjon.

Går vi sammen med Færder og bygger interkommunalt anlegg vil andelen tildelte spillemidler øke betraktelig. I dette tilfelle vil spillemidler utgjøre ca 88 millioner, bygger vi hallen alene, uten Færder, mister vi ca 25 millioner, det er veldig mye penger.

Driftsutgiftene på dette anlegget vil være ca 12 millioner kroner pr år. Tønsberg vil da klare å holde driftsutgiftene på dagens nivå som er på ca 8 millioner. Sier vi nei takk til Færder vil andelen øke med 4 millioner pr år.

 Færder har vært helt tydelig fra «dag 1» at de ikke vil være med på et samarbeid, om svømmeanlegget legges i Messeområdet, så det er ikke en overraskelse som har kommet nå, dette visste vi alle i bystyremøte 18. november 2017.

Så igjen, dette er utgangspunktet for dagens prosjekt.

 Messeområdet

Messeområdet er et flott område, brukt av mange, både til rekreasjon og til å drive organisert og uorganisert idrett. Høyre vil være med på å videreutvikle dette området, men med det vedtaket som foreligger mener vi at det blir feil å legge det i Messeområdet.  

Uansett plassering vil det blir utfordringer både med trafikk og parkering som må løses, men argumentet om at dette er på plass i Messeområdet mener Høyre er feil.

I Tønsbergs Blad 13. januar i år kunne vi lese om det komplette parkeringskaoset på Messeområdet. Og det var på en søndag, uten hjemmekamp for Vikings, og uten full trening i Messehall A. Parkeringsproblemene kan løses ved å bygge parkeringshus, men da ryker plassen for tivoli under Messafestivalen.

Sentrums attraktivitet

I februar ble Tønsberg sentrum var «kåret» til Norges beste blant kommuner med 30.000 til 50.000 innbyggere.

Det vil Høyre at sentrum fortsatt skal være. Ett svømmeanlegg i sentrum vil bidra til det.

For Høyre handler ikke dette om å dilte etter hverken Færder eller administrasjonen, som noen mener at vi gjør, men ta ansvar for både det økonomiske og å skape en sentrums attraksjon som bevare r og øker aktiviteten i sentrum, samtidig som den dekker kommunens pålagte ansvar for svømmeundervisning.

Høyre forholder seg altså til eksisterende vedtak inntil nytt vedtak er fattet, og pr dags dato har ingen partier i bystyret i Tønsberg fremmet forslag om nytt vedtak på ambisjonsnivået.

Derfor vil Høyre stemme for bare videre utredning av alternativ A, plassering nord for dagens svømmehall.

 Lise Lorentzen Mandal