Ordfører Petter Berg (H) presenterte gode nyheter for Slottsfjellet på selveste 17. mai

En stolt og lettet ordfører Petter Berg (H) presenterte idag nyheten om at Slottsfjellets fremtid er sikret. Etter årtier med innsats.(Foto: MGM)

En forsvarlig utvikling og formidling av Slottsfjellområdets unike kulturhistorie. Dette har vært ordfører Petter Bergs drøm siden han gikk inn i politikken. Og, i dag, i sin siste 17. mai tale som ordfører, kunne han stolt og lettet presentere veikartet for hvordan Slottsfjellet skal utvikles videre.

Rammen for ordførerens gledelige budskap var den aller beste. I strålende morgensol over Slottsfjellet og  foran festkledte mennesker fortalte ordføreren hvordan byens stolthet skal utvikles videre. Det skal skje til det beste for kultur- og naturmiljøet  samtidig som allmenheten skal sikres god tilgang til gode kultur- og friluftsopplevelser.
-Vårt mål er fortsatt at vi, sammen med Vestfoldmuseene og Vestfold fylkeskommune samt andre samarbeidspartnere, her på Slottsfjellet skal skape en helhetlig nordisk attraksjon. Og det er nå dette arbeidet for alvor kan begynne, sa ordfører Petter Berg blant annet. 

Her er ordfører Petter Bergs tale i sin helhet:

"Kjære alle sammen! Det er en stor ære og glede for meg å få hilse dere velkommen til nasjonaldagen her fra Slottsfjelltårnet. Dere er et herlig skue, og jeg kan ikke forestille meg noe bedre sted enn nettopp her, og heller ikke noe bedre selskap enn nettopp dere, å innlede nasjonaldagsfeiringen sammen med. Det at dere, innbyggere i Tønsberg samt tilreisende, år etter år, møter opp her på en tidvis forblåst liten kolle, tidlig på morgenen, vitner om at nasjonaldagstradisjonene er spesielt godt forankret her i Tønsberg.

Her ved Slottsfjelltårnet, bare noen få titalls høydemetre opp fra byen, har vi et fantastisk utsyn, ut over den tusen års gamle by Tønsberg, utover havn, kyst og øyer, og ut over et frodig omland. Her kan vi også skue innover mot våre gode naboer i Re kommune. Om bare vel syv måneder er dagens Tønsberg og Re kommuner historie og nye Tønsberg kommune en realitet. Kommunens hovedformål, å yte best mulig tjenester til innbyggerne så nært som mulig der de bor, vil uansett bestå.

17. mai er en dag både for tilbakeblikk og en dag for å se fremover. Her på det historiske Slottsfjellet, et av Norges definitivt fremste kulturminner, kan vi virkelig føle historien ta tak i oss. Borganlegget Tunsberghus, som for vel 800 år siden ble bygget opp her vi står nå, var Norges største borganlegg i middelalderen, og blant de største i hele Nord-Europa. Middelalderens Tønsberg var ingen bortgjemt og sovende by, men et sentralt norsk og nordeuropeisk maktsentrum, politisk så vel som religiøst.

I år er det også nøyaktig 700 år siden den aller siste norske kongen etter Sverre-ætten, Håkon den femte, døde her på Slottsfjellet. Det skjedde den 8. mai 1319. Håkon den femte var sønn av Magnus Lagabøte, som blant annet lot bygge Teglkastellet her på fjellet, og dessuten sønnesønn av den norske storhetstidens fremste symbol, Håkon Håkonsson. Med Håkon den femtes død her på Tunsberghus var også Norges stilling som selvstendig kongedømme slutt. Norge gikk fra 1319 inn i union med Sverige og senere også med Danmark. Ikke før gjennom riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 og utformingen av grunnloven skulle Norge igjen vinne noe av sin selvstendighet tilbake.

Historien om Håkon den femtes død her i Tønsberg forteller oss om hvilken sentral rolle byen vår spilte i middelalderen. Tunsberghus var et sentralt residenssted for de norske kongene. Håkon den femtes forfedre hadde bygget opp borganlegget og anlagt flere kirkelige institusjoner i byen vår her ved Slottsfjellets fot. Håkon den femte bidro dessuten med å flytte det norske maktpolitiske sentrumet fra Bergen i vest til Oslo og Viken i øst. Under hans regjeringstid på begynnelsen av 1300-tallet fikk derfor Tønsberg også forsterket viktighet og strategisk betydning. Etter Håkon den femtes død i 1319 ble imidlertid makten i stadig større grad flyttet ut av landet og til unionskongenes residenser i Sverige og Danmark. Norges og Tønsbergs storhetstid var i stor grad over.

Men minnene om Norges storhetstid gjennom høymiddelalderen er fortsatt tydelige for oss, ikke minst her på Slottsfjellet. Tønsberg er tilgodesett med et særlig rikt sett av sentrale nasjonale kulturminner. Det forplikter. Vi har et særlig ansvar og må nøye overveie hvordan vi på best mulig måte kan forvalte og formidle disse viktige sporene fra vår felles kulturarv.

Det er derfor særlig gledelig at vi i år har fått i havn områdereguleringen for Slottsfjellet. Det har vært en lang og utfordrende prosess, men nå står vi endelig klare med veikartet for hvordan Slottsfjellet skal utvikles videre - til det beste for kultur- og naturmiljøet og for å sikre allmenheten god tilgang til gode kultur- og friluftsopplevelser. Vårt mål er fortsatt at vi, sammen med Vestfoldmuseene og Vestfold fylkeskommune samt andre samarbeidspartnere, her på Slottsfjellet skal skape en helhetlig nordisk attraksjon. Og det er nå dette arbeidet for alvor kan begynne.

For meg er det dessuten både med en viss lettelse og stolthet at reguleringen av dette unike kulturmiljøet etter mange års arbeid nå endelig har falt på plass. Min periode som ordfører går som kjent mot slutten og en forsvarlig utvikling og formidling av Slottsfjellområdets unike kulturhistorie har i hele mitt politiske virke vært en viktig sak for meg. 

Årets 17. mai-feiring vil også være siste gang jeg som ordfører er så heldig å få hilse dere velkommen her ved Slottsfjelltårnet.  Det har alltid vært et stort privilegium for meg å få feire denne store nasjonale festdagen sammen med dere. Dette er øyeblikk jeg vil minnes med stor glede. Her på Slottsfjellet – midt i Tønsberg - og midt i norgeshistorien.

Gratulerer med dagen!"

<