Matjord må vernes og forurensningskilder fjernes

Listekandidat Lars Sollie ser optimistisk på bondenæringens fremtid. Men matjorda må vernes. (Foto: Høyre)

RE: – Nye Tønsberg blir en av Norges sterkeste landbrukskommuner med en stor og betydningsfull matproduksjon innenfor sine grenser. I Re skapes det flere sterke merkevarer knyttet til landbruk og foredling av råstoff. Men jorda må vernes mot nedbygging,  og forurensningskilder fjernes.

Dette sier Høyres listekandidat Lars Sollie. Han ser optimistisk på bondenæringens fremtid, men er samtidig tydelig på utfordringene: – Matjorda må vernes og forurensningskilder reduseres og helst fjernes. Begge deler er viktige saker for Høyre ved dette kommunevalget, understreker Lars.
Han minner  også om at jordvernet må stå spesielt sterkt i en kommune hvor primærnæringen spiller en så stor rolle som i nye Tønsberg. – Å bevare jordbruksområdene og ikke bygge ned arealene, er en av våre kjernesaker, sier han. 
Bonden vet best
– Bonden selv er den beste til å se gårdens fremtidsmuligheter, fortsetter Lars. – Det kan aldri overlates til byråkrater. Klavenes gård og gartneri er et godt eksempel på den viktige innovasjonen vi ser i Re. Hadde det ikke vært for dem og andre dyktige fagfolk, hadde vi ikke vært der vi er i dag! understreker Lars.
Gode vekstmuligheter
Historisk sett var Ramnessletta et stort krater.  I dag gir jorda gode vekstmuligheter  for kjente merker som bl.a. Vestfoldsalaten fra nettopp Klavenes. – Kjær gartneri med sine økologiske tomater er også en foregangsvirksomhet sammen med Grøstad gris og Gårdsand. Og i umiddelbar nærhet ligger viktige foredlingsbedrifter som Norturas avdeling på Revetal og Tine, Prior og Gilde på Ås.
Lokal, kortreist mat
– For Høyre er det viktig å legge til rette for videre utvikling av lokal matproduksjon og foredling, samtidig som vi støtter opp om markedsføring av kortreist mat. Og sist, men ikke minst, må vi ha et sterkt fokus på jordvern og stimulere til et klimavennlig landbruk, sier Lars som har engasjert seg sterkt i flere forurensningssaker. Blant annet som leder for Storelva Senkingslag med å redusere forurensingen fra Aulivassdraget