Gruppelederne Rune Sørdalen og Tove Øygarden foreslått til Høyres styre

Det første styret i Tønsberg og Re Høyre, fotografert i Bakke Mølle 14. juni 2018. Foran f.v. Lars Sollie og Anders S. Larsen. Bak f.v. ordfører Petter Berg, gruppeleder i Re Tove Øygarden, 2. nestleder Anna Martin, Anita Kristiansen, 1. nestleder Marit Haukom, leder Leif Flemming Bakke, gruppeleder i Tønsberg bystyre Rune Sørdalen, Kirsti N. Søyland, Lena Fahre og Ivar Haagaas, leder for Senior Høyre.

 Høyres gruppeledere i Tønsberg bystyre og Re kommunestyre, Rune Sørdalen og Tove Øygarden, er begge foreslått som nye medlemmer av partiets styre.   Dette går frem av valgkomiteens innstilling som foreligger idag. 

Med dette forslaget legger valgkomiteen opp til at Høyre fortsatt får glede av de to erfarne lokalpolitikerne. De takket begge nei ifjor til nominasjonen for årets kommunevalg. 

Høyres leder Leif Flemming Bakke er ikke på valg. Men som 1. nestleder innstiller valgkomiteen på gjenvalg av Marit Haukom, og som ny 2. nestleder Rune Sørdalen. De øvrige vervene blir fordelt når det nye styret konstitueres etter årsmøtet 13. november. 

Som nye styremedlemmer er også Hilde Mikkelsen og Pål Aas foreslått. Følgende styremedlemmer er ikke på valg i tillegg til lederen: Anders Jørgen Norheim, Anita Kristiansen og Kirsti N. Søyland. 

 Valgkomiteen har bestått av Ellen Lian, leder, Henning Wold, Ida Sakshaug, Johanne Kirsebom (Unge Høyre) og Walter Brynhildsen (Senior Høyre). De har forslått følgende varamedlemmer til styret:

Renate Rehn, Pål W. Olsen, Bjørn Auglend og Christine Kaalsaas. Som ny revisor innstilles Ove Buan med Ole Sverre Lund som vara. 

Følgende styremedlemmer har takket nei til gjenvalg: Anna Martin, 2. nestleder, Lars Sollie, kasserer, Anders S. Larsen, medlemsansvarlig og Lena Fahre. 

Årsmøtet holdes i Villa Møllebakken, 13. november klokka 18.00.