Gruppeleder Lise L. Mandal i budsjettdebatten: "Høyre skal fremstå som et ansvarlig og konstruktivt parti"

Lise Lorentzen Mandal, Høyres gruppeleder og leder for opposisjonen på kommunestyrets talerstol i kveld.

-Høyre skal fremstå som vi alltid har gjort, som et ansvarlig og konstruktivt parti, understreket Høyres gruppeleder Lise L. Mandal i kveldens budsjettdebatt i nye Tønsberg kommunestyre. Samtidig understreket hun betydningen av ikke å falle for fristelsen å gå inn for alle gode saker uten å tenke så mye på budsjettbalansen.

 


-Det er ikke Høyre, det er ikke en rolle vi ønsker å ta, fremholdt Mandal og minnet om betydningen av å finne de økonomiske midlene før de folkevalgte bruker dem.

-Vi er derfor bekymret for at posisjonen ikke ser dette. Hvis de fortsetter å bruke midler uten å finne inndekning er jeg redd for at innbyggerne må betale for uansvarligheten i form av eiendomsskatt, og er det noe Høyre IKKE vil så er det å innføre eiendomsskatt, sa Lise Lorentzen Mandal.

Her kan du lese hele innlegget til Høyres gruppeleder Lise Lorentzen Mandal:
 

Ordfører
I løpet av kvelden blir vi historiske, når vi nå skal vedta Nye Tønsberg Kommune sitt første budsjett.
Det er veldig spennende å få lov til å være med på å forme den nye kommunen.
Vi i Høyres gruppe har hatt en annerledes budsjettprosess enn det vi er vant til, nå som vi er i opposisjon. I den rollen er det selvfølgelig fristende å gå inn for alle gode saker uten å tenke så mye på budsjettbalansen, men det er ikke Høyre, og det er ikke en rolle vi ønsker å ta.
Høyre skal fremstå som vi alltid har gjort, som et ansvarlig og konstruktivt parti.
Det er en krevende prosess å slå sammen to kommuner, også det å lage et helt nytt budsjett uten å ha noe direkte sammenligningsgrunnlag annet enn de tidligere budsjettene i de to kommunene.
Det i seg selv innebærer en risiko. Andre risikomenter er at vi ikke har noen reserver i driftsbudsjettet, pensjonskostnadene øker og det blir flere som har krav på ressurskrevende og rettighetsbaserte tjenester. På den positive siden kan vi få en noe høyere befolkningsvekst som vil bidra til høyere skatteinntekter enn budsjettert. 
Og vi er helt avhengig av økte skatteinntekter for å få budsjettene i perioden til å gå i balanse. Så vi må fortsette det gode arbeide med å legge til rette for befolkningsvekst ved å etablere gode bo-områder og legge til rette for vekst i eksisterende næringsliv og etablering av ny næring. Klarer vi ikke det vil vi ikke bli en attraktiv kommune, og vi vil ikke få økte skatteinntekter. Ei heller budsjetter i balanse. 
Hvis vi ser disse usikkerhetsmomentene i sammenheng er risikoen i budsjettet ganske godt balansert. I tillegg må vi huske på at vi allerede salderer budsjettet med 23 mill. i reformstøtte og 40 mill. fra fond. Det er derfor, for Høyre helt klart, at vi ikke kan øke kostnadene utover Rådmannens forslag.
Vi må også huske på at vi har en jobb å gjøre fremover i økonomiplanperioden med først å komme i balanse og deretter oppnå et positivt driftsresultat for å stå rustet til nye oppgaver og investeringer. Klarer vi dette vil ha mer midler til barnehager, skoler, eldreomsorg, rus og psykiatri, kultur, miljø og alle andre gode tiltak som gjør det godt for innbyggerne i den nye kommunen å bo her. 
Vi trenger gode verktøy for å drive kommunen effektivt. Høyre vil i samarbeid med de andre opposisjonspartiene legge frem tekstforslag som på sikt vil være med på å skape det handlingsrommet vi trenger, for vi må opparbeide en bufferen for å drive forebyggende og ikke bare brannslukning. 
Her ser vi med spenning frem til arbeidet med Handlingsrom 2024, og den rapporten får vi forhåpentligvis før vi setter i gang med budsjettarbeidet for 2021. 
På sikt er det helt klart mulig å drive en stor kommune mer effektivt enn det de to tidligere kommunene ble drevet hver for seg, slik at vi, også der får mer midler å bruke på gode tjenester til innbyggerne.
Men det er viktig å finne midlene før vi bruker de. Vi er derfor bekymret for at ikke posisjonen ikke ser dette. Hvis de fortsetter å bruke midler uten å finne inndekning er jeg redd for at innbyggerne må betale for uansvarligheten i form av eiendomsskatt, og er det noe Høyre IKKE vil så er det å innføre eiendomsskatt. 
I dette første budsjettet i den nye kommunen har vi ikke funnet rom for noen kutt i Rådmannens budsjettforslag. Derfor støter vi Rådmannens forslag til budsjett. 
Men som jeg sa, så vil vi legge frem noen tekstforslag som på sikt kan gi oss bedre handlingsrom. 
Til slutt vil jeg takke Rådmannen for et godt budsjett for det første året i den nye kommunen.
Vi gleder oss til fortsettelsen, og kan bare oppfordre posisjonen til å vise større ansvarlighet i fremtiden.

Lise Lorentzen Mandal
Høyres gruppeleder nye Tønsberg kommune