Kirsti N. Søyland (H): "Uansvarlig å finansiere nye kostnader uten å prioritere hvor pengene tas fra"

Kommunestyrepresentant Kirsti N. Søyland (H) fotografert i kveld på talerstolen til nye Tønsberg kommunestyre.

Posisjonen i nye Tønsberg vedtok i kveld at barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelpen. Kostnadene på 7,3 millioner kroner dekkes gjennom å øke skatteanslaget for 2020 tilsvarende. -For Høyre er dette uakseptabelt, fastslo Kirsti N. Søyland fra talerstolen i kveld.-For oss er det uansvarlig å legge opp til enda flere kostnader uten å prioritere hvor man tar midlene fra. Dette er syretesten på om både vi i opposisjon – og ikke minst posisjonen - klarer å prioritere og ta ansvar for økonomien, understreket hun og fortsatte:

-For Høyre er det viktig å støtte barn og familier i en sårbar situasjon. Derfor har vi programfestet å innføre en ordning hvor barnetrygden holdes utenfor beregning av sosialhjelp, i løpet av kommende fireårsperiode.  Når Høyre allikevel i dag ikke kan støtte posisjonens forslag om å innføre ordningen allerede i det første budsjettet for nye Tønsberg, er det fordi vi i likhet med posisjonen og rådmannen ikke har klart å finne inndekning i budsjettet for de økte kostnadene.

Her kan du lese hele innlegget til Kirsti N. Søyland:

«Ordfører!

For Høyre er det viktig å støtte barn og familier i en sårbar situasjon. Derfor har vi programfestet å innføre en ordning hvor barnetrygden holdes utenfor beregning av sosialhjelp, i løpet av kommende fireårsperiode.  Når Høyre allikevel i dag ikke kan støtte posisjonens forslag om å innføre ordningen allerede i det første budsjettet for nye Tønsberg, er det fordi vi i likhet med posisjonen og rådmannen ikke har klart å finne inndekning i budsjettet for de økte kostnadene.

Rådmannen har allerede lagt opp til et budsjett som ikke gikk i balanse uten å bruke av oppsparte midler i disposisjonsfondet, samtidig som alle enheter er pålagt innsparinger. Omstillingsbehovet de neste 4 åra er på hele 250Mkr.   Samtidig har vi et raskt økende behov for helse og omsorgstjenester som erfaringsmessig har medført store overforbruk.  Sammen med reformer i skole og barnehage gir dette høy økonomisk risiko i et budsjett som ikke har buffere til uforutsette forhold eller til en økning av rettighetsbaserte tjenester.

På tross av alt dette velger posisjonen å finansiere tiltaket med skatteinntekter vi ikke vet om kommer.

Dette mener Høyre er uakseptabelt! For oss er det uansvarlig å legge opp til enda flere kostnader uten å prioritere hvor man tar midlene fra. Dette er syretesten på om både vi i opposisjon – og ikke minst posisjonen - klarer å prioritere og ta ansvar for økonomien.

Vi mener derfor at ordningen kommer for tidlig i ft kommunens økonomi. - Vi har ikke engang erfaring med hva den sammenslåtte kommunen i realiteten vil koste. Rådmannen opplyser i budsjettet at vi også må regne med en ytterligere økning av kostnader fordi flere familier vil få en rettighet i en slik ordning.

Vår sterke oppfordring til posisjonen er derfor å ta ansvar for å gi den nye kommunen en trygg start. En påplussing på 7,3Mkr. er til tross for alle gode hensikter i realiteten enda et innsparingskrav hvis flaksen ikke står oss bi.  Det vil være 8-10 stillinger på toppen av eksisterende innsparingskrav.  

Derimot vil prosjektet om handlingsrom 2024 gi oss mange muligheter for prioriteringer av viktige tiltak, og her vil Høyre bidra aktivt.  Det er derfor at Høyre  fremmer følgende tekstforslag:

Å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp, er en prioritert sak. Den nye kommunen har i sitt første driftsår ikke økonomisk handlingsrom for dette tiltaket, men rådmannen bes om å prioritere å finne midler til dette gjennom «Handlingsrom 2024»

Kirsti N. Søyland

Kommunestyrerepresentant (H)