"Nye Tønsberg kommune må ta økonomiske grep nå for å unngå at kommunen må innføre eiendomsskatt"

Ole Sverre Lund fotografert under budsjettdebatten til nye Tønsberg kommunestyre igår kveld.

Nye Tønsberg kommune må ta økonomiske grep nå for å unngå at kommunen må innføre eiendomsskatt om noen år. Dette understreket Høyres Ole Sverre Lund under kommunestyrets budsjettdebatt i går.


I sitt innlegg minnet han om at politikere ofte bare har fokus på budsjettåret. Men om kommunens utfordringer er store i 2020, blir utfordringene ifølge Ole Sverre Lund vesentlig større senere i økonomiplanperioden. -Gapet mellom realistiske utgifter og inntekter kan komme til å øke med omkring 200 mill. kr fram til 2023, sa han.

-Økonomiplanen forutsetter derfor at prosjektet «Handlingsrom 2024» blir gjennomført. Jeg er ikke i tvil om at «menylista» som vil framkomme som et resultat av prosjektet i sum vil være tilstrekkelig i forhold til behovet, men jeg er i sterk tvil om kommunestyret som kollegium i neste omgang vil gjennomføre de tiltakene som er nødvendige. Mange av disse vil være svært upopulære og vanskelig å gjennomføre på grunn av konsekvenser for brukerne, understreket Ole Sverre Lund.


Her kan du lese hele innlegget til Ole Sverre Lund:

Sak 47/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Ordfører!

Ofte har politikere bare fokus på budsjettåret. Alle årene i økonomiplanen må selvsagt vurderes i sammenheng. Det har rådmannen tydelig fått fram i budsjettdokumentet og i sine presentasjoner.

For å kunne tilby innbyggerne forutsigbare og tilstrekkelige velferdstjenester med høy kvalitet må kommunen over tid ha en bærekraftig økonomi. Ideelt sett bør kommunen årlig oppnå et netto driftsoverskudd på 1,75%, dvs. 70-80 mill. kr for å kunne avsette midler til uforutsette merutgifter og egenkapital til investeringer.

  • Kommunens utfordringer er store i 2020. Utfordringene blir vesentlig større senere i økonomiplanperioden.
  • I 2020 reduseres driftsrammene med 2%, dvs. 60 mill. kr. Det er selvfølgelig lite ønskelig og vil merkes.
  • Det er kritisk at det ikke er avsatt midler til uunngåelige merutgifter. La oss håpe at eventuelle økte skatteinntekter blir tilstrekkelig store til å finansiere merutgiftene i 2020. Hvis ikke, blir det nødvendig å bruke mere fondsmidler.
  • Med et begrenset disposisjonsfond, er det er ikke bra at kommunen skal bruke 40 mill. kr fra fond og 23 mill. kr i engangsmidler til ordinær drift i 2020.
  • Gapet mellom realistiske utgifter og inntekter kan komme til å øke med omkring 200 mill. kr fram til 2023.
  • Økonomiplanen forutsetter derfor at prosjektet «Handlingsrom 2024» blir gjennomført. Jeg er ikke i tvil om at «menylista» som vil framkomme som et resultat av prosjektet i sum vil være tilstrekkelig i forhold til behovet, men jeg er i sterk tvil om kommunestyret som kollegium i neste omgang vil gjennomføre de tiltakene som er nødvendige. Mange av disse vil være svært upopulære og vanskelig å gjennomføre på grunn av konsekvenser for brukerne.
  • Jeg håper jeg tar feil, men jeg frykter at kommunen om noen få år risikerer å komme i en situasjon der eiendomsskatt gjenstår som den eneste muligheten for å unngå å havne i ROBEK-registeret.

Hva kan vi gjøre med dette ved denne budsjettbehandlingen?

 • Vi kan la være å øke driftsutgiftene. Øker vi driftsutgiftene nå blir utfordringene tilsvarende større senere.
 • Høyre har programfestet at vi i løpet av kommunestyreperioden skal sørge for at barnetrygden holdes utenfor bergningsgrunnlaget ved utmåling av økonomisk sosialhjelp
 • I lys av kommunens økonomiske situasjon velger vi, selv om det er svært smertefullt for de det angår, å stemme mot å gjennomføre dette tiltaket allerede i 2020.

 

Ole Sverre Lund (H)