Et enstemmig kommunestyre støttet fellesforslaget til Lars om hvordan nye Tønsberg kommune skal bli "plastfri"

Høyres Lars Sollie fikk med seg hele kommunestyret til nye Tønsberg på fellesforslaget om hvordan kommunen skal bli "plastfri".

«Slik skal vi bli «plastfri» lød overskriften på fellesforslaget som Høyres Lars Sollie la frem i kommunestyret torsdag kveld. Han fremmet det på vegne av Høyre, Venstre, SV, Rødt og FrP, og forslaget ble enstemmig vedtatt.


Her kan du lese hele fellesforslaget:

Slik skal vi bli «plastfri»

Gjennom å bidra med god avfallshåndtering, holdningsendrende arbeid, samt å redusere plastforbruket ønsker Tønsberg kommune å arbeide mot visjonen «Tønsberg som plastfri by». 

Vi skal jobbe for å redusere de miljøutfordringene som plast og plastbruk skaper, og samtidig bidra til at holdningene blant ansatte, innbyggere, bedrifter og organisasjoner endres.


Aktiviteter

For å sikre en god start på arbeidet skal «plastfri by» innarbeides som en sentral del av kommunens klima og miljøplan. I rådhuset og andre kommunale virksomheter vil det innføres kildesortering og engangsplastbestikk vil fjernes fra alle kommunens kantiner. Innkjøpsreglementet vil gjennomgås med tanke på å begrense bruken av plastemballasje.
 
Bl.a foreslås følgende tiltak gjennomført i tiden fremover:

  • Gjennomføre plastreduserende tiltak innad i Tønsberg kommunes organisasjon
  • Få flest mulig bedrifter, virksomheter og organisasjoner til å forplikte seg til å jobbe for visjonen «Tønsberg som plastfri by»
  • Endre malene for utbyggingsavtaler for å redusere plast og plastrelaterte produkter på utbyggingsprosjekter

Alle er enige om at arbeidet for å redusere plastforbruket og plastforsøpling er et kollektivt ansvar som vi alle må ta del i.