Nicola Berg (H) fikk flertall for viktig fellesforslag fra opposisjonen om digitaliseringstrategi

Nicola Berg (H) på kommunestyrets talerstol under budsjettdebatten sist torsdag.

Nye Tønsberg trenger en digitaliseringsstrategi, utformet i samarbeid med ansatte og brukere. Målet skal være bedre tjenester, økonomiske innsparinger og forbedret informasjon til innbyggerne. Torsdag fikk Nicola Berg (H) flertall for et fellesforslag i kommunestyret for at rådmannen i gangsetter arbeidet. Forslaget ble fremmet på vegne av samtlige opposisjonspartier, Høyre, Venstre, Rødt, SV og FrP og med tilslutning fra posisjonen kan dette viktige arbeidet i gangsettes.

For Høyre er dette et viktig område innen lokalpolitikken. Både for å sikre bedre tjenester, men også som et viktig verktøy for effektivisering. 

Her kan du lese hele innlegget til Nicola Berg:

Ordfører!

Digitale løsninger

Bakgrunn:

Ordfører!
Den digitale utviklingen gir store muligheter for en enklere hverdag og økt produktivitet. 
Digitalisering bør bidra til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en enklere hverdag for folk flest. 

Nye måter å arbeide på kan bidra til bedre dokumentasjon og kommunikasjon. Ansatte, brukere og innbyggere kan oppleve økt trygghet, bedre kvalitet og mer mestring. Digitalt sanserom på sykehjem, roboter som gjør driftsoppgaver, smarte hjem og velferdsteknologi, elektronisk nøkkelhåndtering i hjemmetjenesten, elektronisk overvåkning av inneklima, stemmestyring, ansiktsgjenkjenning og kunstig intelligens utvikles i rivende fart. Og 5 G - det superraske mobilnettet - er rett rundt hjørnet.
Administrativt kan vi jobbe smartere fordi programmer gir mer automatisering og bedre styringsdata.

 Tekstforslag:

Tønsberg kommunestyre ber rådmannen utarbeide en digitaliseringsstrategi i samarbeid med ansatte og brukere, som tar for seg alle områder og virksomheter for å oppnå bedre tjenester, økonomiske innsparinger og som forenkler og forbedrer informasjonen til innbyggerne. Det bør også vurderes hvorvidt tjenester kan digitaliseres i samarbeid med andre kommuner.  

Nicola Berg (H)

Kommunestyremedlem