Frank Pedersen (H):"Skuffende- nå må foreldre i tidsklemma fortsette å kjøre og hente barna til trening"

Frank Pedersen beklager at ikke posisjonen kunne støtte fellesforslaget fra Høyre, Rødt, Venstre og FrP.

Skuffende! Slik karakteriserer Høyres Frank Pedersen posisjonens avvisning av forslaget som skal gjøre det lettere for barn å komme seg til trening rett etter skolen.

-Nå må foreldrene fortsette å kjøre dem. Vårt forslag er et tilbud om hjelp til foreldre som sliter med å få tiden til å strekke til og logistikken til å gå opp. Dette er også et tilbud som kan bidra til mindre lokal kjøring. For enkelte kan dette tilbudet være grunnen til at barna kan delta på treningen, opplyser Frank Pedersen som mener at posisjonens avvisning er spesielt trist i en kommune som har visjonen «Der barn ler». I tillegg inkluderer det avviste forslaget fire av FNs miljømål.

 Konkret går forslaget ut på at barn som vil på trening blir hentet med buss på skolen og kjørt hjem etter trening. Dette er gjennomført flere steder med godt resultat. Og forslagsstillerne, Høyre, Rødt, Venstre, FrP foreslo å legge transporten inn i aktivitetskortet. . (En videreføring av aktivitetskalenderen og ordningen med opplevelseskort/fritidskort for barn og unge.)

-Vi anbefalte nye Tønsberg kommunestyre å be rådmannen om å utrede kostnader ved å innføre kollektivtransport som en del av aktivitetskortet for barn og unge, til å gjelde også all kollektivtransport til og fra fritidsaktiviteter. Dette i samarbeid med fylkeskommunen, opplyser Frank Pedersen som altså ble stemt ned.

 Her er Frank Pedersens innlegg i kommunestyret i sin helhet:

 Transport inn i aktivitetskortet.

For barn som vil på trening kan en praktisk løsning være å bli hentet med buss på skolen

 Tilbudet

Ulike løsninger med aktivitetstransport kan testes ut for å frakte barn mellom skole og aktivitet. F.eks. kan barn hentes på skolen med minibuss, kjøres til trening og hjem når treningen er ferdig.

Eksempel:

På Vålerenga hentes barna på 14 ulike skoler, og kjøres til trening på Valle Hovin.

I Fet er skoleskyssen utvidet slik at den også kjører de som skal på trening etter skolen, også kan sitte på med minibussen.

Hensikt

Gjøre det lettere for barn å komme seg til trening rett etter skolen uten at foreldre må kjøre dem. Tilbudet er en hjelp til foreldre som sliter med å få tiden til å strekke til og logistikken til å gå opp. Dette er også et tilbud som kan bidra til mindre lokal kjøring. For enkelte kan dette tilbudet være grunnen til at barna kan delta på treningen.

Samarbeidspartnere

  • Fylkeskommunen, Kommunen og idrettslag

 

En slik ordning støtter om 4 av FNs bærekrafts mål:

Nr. 3. God helse

Nr. 10. Mindre ulikhet

Nr. 11. Bærekraftige byer og samfunn

Nr. 17. Samarbeid for å nå målene

Forslag

 Tønsberg kommunestyre ber rådmann om å utrede kostnader ved å innføre kollektivtransport som en del av aktivitetskortet for barn og unge, til å gjelde også all kollektivtransport til og fra fritidsaktiviteter. Dette bør skje i samarbeid med fylkeskommunen. (Videreføre aktivitetskalenderen og ordningen med opplevelseskort/fritidskort for barn og unge.) 

Fellesforslag Høyre, Rødt, Venstre, FrP
Frank Pedersen (H)
Kommunestyremedlem