Ole Sverre Lund (H): Gjennomføring av vedtatt fastlandsforbindelse er den viktigste oppgaven i 2020"

Høyres Ole Sverre Lund mener at å få på plass den vedtatte fastlandsforbindelsen over Vestfjorden bak ham, blir den viktigste oppgaven for Tønsberg kommunestyre i 2o20.

 Å få gjennomført vedtatt løsning for fastlandsforbindelsen. Dette mener Høyres Ole Sverre Lund at blir den viktigste saken for Tønsberg i 2020. Videre er han opptatt av å føre en politikk for etablering av mange nok nye private arbeidsplasser og få etablert et miljøvennlig transportsystem som dekker behovet i alle deler av kommunen.

-Dette er Tønsbergs største utfordring, fastslår han.


Hva er det beste med nye Tønsberg?

-Sol om sommeren, båtliv, flotte turmulighter og varierte kulturtilbud hele året

Hvordan vil du beskrive Tønsberg?

-En by- og landkommune i vekst med store muligheter, gode oppvekstmiljøer, et allsidighandels- og næringsliv og en kommune som tilbyr gode velferdstjenester

Hva slags omdømme ønsker du at Tønsberg skal ha?

-En ja-kommune der folk trives og bryr seg om hverandre

Hvorfor engasjerte du deg i politikken?

-Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og vil bidra så godt jeg kan for at barn, unge, vokse og eldre har det godt i alle deler av kommunen

Hvorfor valgte du Høyre?

-Høyre gir innbyggerne frihet under ansvar, valgmuligheter og bidrar til å bevare og utvikle trygge og framtidsrettede arbeidplasser og sikrer gode velferdstjenester for innbyggerne i alle aldersgrupper

Hvilke områder av politikken er de viktigste for deg?

-Barn og unges oppvekst og læring og at eldre har det godt og er trygge

Hvilken sak husker du best fra 2019?

-Det var positivt at Tønsberg, Færder og Vestfold fylkeskommunen ble enige om

      en løsning for fastlandsforbindelse

Hva gledet deg mest som lokalpolitiker i 2019?

-At vi har et velfungerende lokaldemokrati

Hva blir den største utfordringen?

- Å få gjennomført nødvendige tiltak slik at kommunen får en bærekraftig økonomi i årene framover uten å måtte innføre eiendomsskatt, svarer Ole Sverre Lund som minner om at Høyre nå er et av opposisjonspartiene.

- Vi skal motarbeide forslag som vi er uenige i og støtte forslag som vi kan stille oss bak. I samarbeid med andre, bør  vi kunne få gjennomslag for mye i vårt program, avslutter han.

 NAVN:  Ole Sverre Lund

ALDER: 68 år

HJEMSTED:  Sem

POLITISKE VERV: I denne perioden er jeg fast medlem i kommunestyret og leder i kontrollutvalget

ANTALL ÅR I POLITIKKEN: 4 år i Sem kommune, 4 år i Tønsberg kommune, totalt 8 år