Tønsberg Høyre foreslo å styrke tilbudet for pasienter med psykiske og muskel- og skjelettplager

Kirsti N. Søyland på talerstolen på fylkespartiets årsmøte i formiddag med fylkesleder Rune Hogsnes ved dirigentbordet.

Raskere utredning av diagnoser særlig med vekt på muskel- og skjelettplager, samt et raskere og tilstrekkelig behandlingstilbud til de som har psykiske plager. Disse forslagene fremmet Kirsti N. Søyland på vegne av Tønsberg Høyre under resolusjonsdebatten på årsmøtet til Vestfold og Telemark Høyre i formiddag.

 

Kirsti  foreslo også at private helsetjenester kan benyttes i større grad for å øke kapasiten. Hun begrunnet forslagene slik:

- NAV melder om at hele 60% av dagens sykefravær skyldes muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser hvorav størsteparten -  40% - skyldes muskel og skjelettplager.

Noe av utfordringen ved vårt helsevesen er at venting på utredninger og diagnoser tar for lang tid, samt at det er lite helhet i utredninger og man står i nye køer med nye ventetider hvis flere forhold skal utredes.

Å være ute av arbeid, gå hjemme med egne tanker, vente på utredninger - gjør noe med oss! Jo lenger vi er ute av arbeid i passivitet, jo større er muligheten for å aldri komme tilbake i jobb.  Ventetiden i helsevesenet kan bety at vi blir sykere og mange er ufrivillig lenger ute av jobb. 

Det må være samfunnsmessig bedre økonomi i å styrke deler av helsevesenet slik at vi oppnår raskere diagnostisering og behandling med vekt på skjelett- og muskelskader samt raskere hjelp ved psykiske lidelser. Det kan bidra til å hindre frafall og bidra til et lavere sykefravær. Det er i dag lange køer på psykologhjelp og behandlingstilbud..  Alle med psykiske lidelser bør fanges opp tidlig, slik at det ikke ubehandlet akselererer til større problemer og lenger fravær, understreket kommunestyre- og formannskapsmedlem Kirsti N. Søyland fra talerstolen.