-Vi må bekjempe arbeidskriminalitet, men ikke næringsutvikling, små lokale entreprenører og underleverandører

Anders S. Larsen på talerstolen under fylkesårsmøtet til Høyre i Tønsberg i formiddag. Ved dirigentbordet leder Rune Hogsnes og 1. nestleder Veslemøy Wåle.

 Dette sa Anders S. Larsen under debatten om "Hva vi skal leve av" på Høyres fylkesårsmøte i formiddag. Han oppfordret den store forsamlingen til å støtte Tønsberg Høyres forlag om å stemme ned Skiensmodellen.

- Kommunene oppfordres til å videreutvikle og forbedre sine lokalt tilpassede modeller, som vi f.eks har i Sandefjord, sa Anders som fremmet dette på vegne av lokalpartiet.

-I Tønsberg har vi tidligere behandlet forslaget fra Ap og SV om å innføre Skiensmodellen i kommune. Det ble nedstemt med Høyres stemmer. Vi ser de gode intensjonene,  men mener det er noen slagsider ved modellen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen snakket bla om ufaglærte arbeidsplasser i går . Vi mener at Skienmodellen kan føre til at det blir mer krevende for ufaglærte å få muligheten på byggeplasser om modellen blir vedtatt.  Vi trenger ufaglærte jobber også.

Vi mener at Skiensmodellen favoriserer de store aktørene innen byggebransjen og vil gjøre der vanskeligere for lokale, små aktører og entreprenører å konkurrere på lik linje som under leverandører. Tenker da spesielt på punktet om at «ingen entreprenørkjeder skal være lengre enn to ledd». Husk vi trenger mange små bedrifter og entreprenørskap

 Angående midlertidige stillinger, vil jeg først gjøre oppmerksom på at NHO og Fellesforbundet har avtalt for bemanningsbransjen en felles kontrakt innenfor byggoverenskomsten hvor ansette som hovedregel skal ha i minimum 80% fast stilling. Fellesforbundet hadde ikke gått med på denne avtalen om de ikke hadde tro på den. Den ble vedtatt i fjor høst, sa Anders S. Larsen.