Henning Wold (H) fra stortingssalen idag: "Nå må vi stå solidariske med dem som blir rammet på ulike måter"

Kommunestyremedlem Henning Wold møter for tiden som vararepresentant i Stortinget.

 -Mitt håp er at koronakrisen blir så kortvarig som mulig, men det avhenger av at alle deltar i den nasjonale dugnaden som nå finner sted. Dette skriver Henning Wold til Tønsberg Høyre fra Stortinget i dag. Hans ønske er at vi står solidariske med dem som blir rammet på ulike måter.


Henning Wold fra Tønsberg møter for tiden som vararepresentant i Stortinget.

Her er Henning Wolds egen rapport fra Stortinget idag:

Vi gjennomlever nå meget spesielle og til dels dramatiske dager og uker for vårt land, som følge av den globale koronapandemien som utgjør en alvorlig trussel for mange, og som vi foreløpig ikke har kontroll på.

 Allerede på veien mellom Tønsberg og Oslo denne tidlige mandagsmorgenen registrerer man at ikke alt er normalt. Det er nemlig ikke kø noen steder, ikke en gang tilløp til kødannelse der man vanligvis stanger i timesvis inn mot hovedstaden. Og umiddelbart når man entrer Stortinget og tar sete blant landets lovgivere, fornemmer man det store alvoret. Riktignok er bare ca halvparten av representantene til stede i salen, og man blir oppfordret til å sitte spredt - nettopp for å unngå smitteoverføring!

Gjennom hele helgen har de ansvarlige finanspolitikerne fra samtlige partier sittet sammen for å utarbeide målrettede økonomiske tiltak for å hjelpe alle dem som har kommet, eller kommer, i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av «nedstengningen» av store deler av arbeidslivet. Og svært gledelig er det at man makter å legge vekk de tradisjonelle partimarkeringer og samle seg om ulike forslag til tiltak som dermed får enstemmig oppslutning. Det er slik at man må trekke paralleller til tidligere krigstider.

De ulike tiltakene vil selvfølgelig koste Staten mange milliarder kroner i ekstra utgifter, men det er jo nettopp for situasjoner som denne at man har bygget opp store reserver i Statens petroleumsfond utland (oljefondet).  Og det vil trolig komme en rekke flere økonomiske tiltak i dagene som kommer, og det er å håpe at den brede politiske enigheten vil bestå.

Det er i sannhet spesielle dager på Stortinget, og det er selvfølgelig et privilegium for meg, men også et stort ansvar, å få være så tett på de politiske beslutningsprosesser. Mitt håp er selvfølgelig at koronakrisen blir så kortvarig som mulig, men det avhenger av at alle deltar i den nasjonale dugnaden som nå finner sted, og mitt ønske er at vi står solidariske med dem som blir rammet på ulike måter."