"Det handler ikke om hvor brua skal gå, men hvordan vi sammen kan jobbe for å redde Bypakke Tønsbergregionen."

Høyres gruppeledere i Tønsberg og Færder Lise L. Mandal og Tom Mello. (Foto: Tønsbergs Blad)

"Det handler ikke om hvor brua skal gå, men hvordan vi sammen kan jobbe for å redde Bypakke Tønsbergregionen." Slik avslutter Høyres gruppeledere i Tønsberg og Færder, Lise L. Mandal og Tom Mello en kronikk som er gjengitt i Tønsbergs Blad i kveld. Her  varsler de at de vil jobbe for å redusere kostnadene i bypakkeprosjektet.

I kronikken fremmer de to følgende forslag:

1. Fastlandsforbindelsen optimaliseres for å redusere økonomiske kostnader, klimakostnader og bompengebelastning for innbyggerne. Optimaliseringsarbeidet bør inkludere utredninger som gir grunnlag for valg av 2- eller 4-feltsløsning. 2. Det foretas en faglig vurdering av beredskaps- og kapasitetsbehov (2 eller 4 felter) basert på antatt trafikkvolum og utvikling over en periode på 30 år.

Her kan du lese oppslaget på tb.no:  1308672https://www.tb.no/lise-og-tom-har-to-forslag-onsker-ikke-mer-vei-og-anlegg-enn-nodvendig/s/5-76-1308672

Her kan du lese hele innlegget til Høyres gruppeledere i Tønsberg og Færder:

"Vi kan garantere at ingen av oss, i Høyre, var spesielt fornøyd da brevet fra departementet kom på torsdag.  Dette er et resultat av bompengeforliket mellom Frp og regjeringen på tampen av valgkampen i 2019. At ingen i Høyre hadde tro på at dette ville ha tilbakevirkende kraft og påvirke den allerede påbegynte og vedtatte bypakken er ingen «bløff», som SV påstår. Dette var noe vi var nokså sikre på og hadde tro på, og det er stor forskjell på det og det å kalle det en bløff.

Det at departementet så raskt har tatt initiativ til et møte med ordførerne tar vi som et signal på at de er villig til å finne en løsning på spørsmålet om egenandelen slik at prosjektet kan fortsette.

Det er allerede en høy egenandel i prosjektet og prosjektet hadde kommet svært langt før forliket kom.  Med både behandling i departementet og regjeringen og ikke minst, lokale vedtak. Vi må vise at Bypakke Tønsbergregionen ikke er ett nytt prosjekt. Det har vi tro på at vi kan få til.

Det er forhåpentligvis stor, tverrpolitisk, vilje til å optimalisere prosjektet for å få ned kostandene så mye som mulig. Valg mellom 2 og 4 felter er vesentlig både hva angår beredskap og kostnad. Dette valget bør være basert på grundig faglig vurdering. Høyre ønsker ikke mer vei og anlegg enn nødvendig. Vi ønsker heller ikke å komme i en situasjon hvor det viser seg at kapasiteten blir for liten.

Det er til syvende og siste sluttregningen til hver enkelt bilist som er det viktigste, og den skal vi få ned så mye som mulig. Noe intensjonen i bompengeforliket la til grunn.
I den forbindelse foreslår Høyre at

1. Fastlandsforbindelsen optimaliseres for å redusere økonomiske kostnader, klimakostnader og bompengebelastning for innbyggerne. Optimaliseringsarbeidet bør inkludere utredninger som gir grunnlag for valg av 2- eller 4-feltsløsning. 2. Det foretas en faglig vurdering av beredskaps- og kapasitetsbehov (2 eller 4 felter) basert på antatt trafikkvolum og utvikling over en periode på 30 år.

Høyre mener at nå må vi jobbe smart, og sammen, slik at Bypakke Tønsbergregionen ikke ender opp som ett null prosjekt. Da mister vi alt. Med alt mener vi muligheten til å fortsette utredninger, mulighet til å få 525 millioner fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, som ligger i dagens intensjonsavtale, mulighet til å sørge for en god og trygg fastlandsforbindelse mellom Færder og Tønsberg, mulighet til å sette i gang med gode miljøtiltak, og vi får regningen på de over 100 millionene som allerede er brukt i dagens vedtatte prosjekt.  Dette må dekkes inn i allerede trange budsjetter i både Færder og Tønsberg og fylket.

Blir dagens prosjekt skrotet, som noen partier ønsker, faller bypakka og intensjonsavtalen med 525 millioner. Dette er bare en realitet som vi må ta innover oss. En realitet om at det kan gå ytterligere 10-20 år før vi kan utvikle kollektiv- og miljøtiltak og bo- og arbeidsmarkedet i Færder og Tønsberg slik vi må for å møte fremtiden.

Dette handler ikke om hvem som har sagt hva, det handler ikke om hvor brua skal gå, men hvordan vi sammen kan jobbe for å redde Bypakke Tønsbergregionen."

Lise L. Mandal og Tom Mellom