Ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal klar for valgkampinnspurt

Lise nyter kortreiste cherrytomater hos Kjær Gartneri AS i Våle under en av sine mange ”Lise besøker”-turer rundt om i nye Tønsberg. (Foto: Høyre)

Ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal (H) er i rute en uke før valget. Sammen med listekandidater og støttespillere har hun banket nærmere 7000 dører.  Utstyrt med lokale programmer og avisa Bølgen har hun møtt velgere over hele nye Tønsberg. Nå gjelder det å mobilisere flest mulig til valgurnene 9. september.
-Vi vil at nye Tønsberg skal være en Ja-kommune som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap og gode lærere, der elevene mestrer hverdagen. Og vi vil ha en eldreomsorg med kvalitet og valgfrihet, sier ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal.  💙😀

Dyrke heiakulturen

 – Nye Tønsberg kommune er godt forberedt. Nå handler det om å dyrke heiakulturen og begeistringsbølgen vi opplever i kommunen, sier Lise som er klar for å spille på lag med de positive og drivende kreftene i kommunen, alt fra frivilligheten til næringslivet som legger et viktig grunnlag for velferdskommunen.

Eldrebølgen

 – Vi har viktige oppgaver som skal løses. Ikke minst innen helse og omsorg. Eldrebølgen er i ferd med å slå inn over strendene våre, og vi må sørge for at barna våre lærer å lese skikkelig og får en god og trygg skolegang. Økningen i antall innbyggere krever også nye skoler og barnehager, sier Lise som vil bli en ordfører for alle.

God styringsfart

Høyres ordførerkandidat lar seg begeistre av flere oppslag i Tønsbergs Blad i det siste. De viser at kommunen ligger helt på landstoppen innen miljø og effektiv eldreomsorg.Og for kort tid siden kom nyheten om at Tønsberg igjen er den beste Vestfold-kommunen i NHO's kommune-NM. I tillegg er Tønsberg sammen med Holmestrand de eneste Vestfold-kommunene som har positiv vekst i innbyggertallet,

– Dette viser at vi har en god styringsfart nå, men vi har ikke råd til å hvile. Vi må bygge videre på det gode grunnlaget som er lagt under ledelse av ordfører Petter Berg (H) og posisjonspartiene i bystyret. – Det krever at vi nærer og styrker resultatene av de vellykkede grepene Høyre har stått i spissen for. Men like viktig er det at vi utvikler ny politikk: «Finner virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker», understreker Lise med et Erna-sitat.

Regional kraft

Inntektssiden til Nye Tønsberg er viktig for Lise. – Vi må skape før vi kan fordele. Derfor vil vi arbeide for at nye Tønsberg ikke bare skal være en attraktiv kommune å flytte til. Vi skal jobbe hardt for at nye Tønsberg skal bli en offensiv regional kraft som tiltrekker seg nye bedrifter og gründere, sier Lise og fortsetter: – Heller ikke innen miljøsatsing og jordvern har vi råd til å hvile. Vi skal bruke den styringsfarten vi har til å bli enda mer offensive.

Mer kunnskap

Nye Tønsberg skal være kommunen der barn og unge har de beste mulighetene for å lykkes, fortsetter Lise. – Da må vi satse på mer kunnskap i skole. Sørge for at alle barn kan norsk før skolestart. Og sist, men ikke minst, må vi legge til rette for at alle barn og unge kan realisere sine drømmer og ambisjoner, uavhengig av bosted eller sosial bakgrunn.

Ordførerkandidat Lise har målene og tiltakene klare, ferdig formulert i valgprogrammet for kommende valgperiode. Et omfattende dokument som Høyres medlemmer vedtok på et godt besøkt møte sist vinter. Hun ledet selv arbeidet hvor over 40 personer deltok. Mange av dem var nye listekandidater.

Lokale programmer

 – Vi har også utviklet lokale programmer for ulike valgkretser.  Det er der, i nærmiljøene,  vi lever våre liv fra vugge til grav. Det er viktig å huske når nye Tønsberg oppstår fra kommende nyttår. 

Besøkt valgkretsene

Etter at Lise i juni i fjor ble valgt som ordførerkandidat på Bakke Mølle i Re, var det viktig for henne å bli skikkelig kjent med den nye storkommunen. En ting var å følge med på arbeidet i Fellesnemnda som forbereder kommunesammenslutningen, men Lise ville møte mennesker og bedrifter: Ta temperaturen i de ulike valgkretsene. Bli kjent med de forskjellige utfordringene på de ulike stedene.

 – For meg handlet det om å finne ut hva som er viktig for innbyggerne, og å ta med meg erfaringene inn i de prioriteringene som det nye kommunestyret skal gjøre, sier Lise som nå gleder seg til å gå på husbesøk og møte velgerne andre steder. – Det handler om å snakke med innbyggerne om hva de er opptatt av. Og forhåpentligvis har jeg forslag til noen løsninger som passer til det de er opptatt av.

Samfunnsengasjert

Lise har alltid vært samfunnsengasjert og hatt meninger. Derfor grep hun muligheten til å stå på Høyres liste ved valget for fire år siden. Hun fikk fast plass i bystyret,  ble nestleder i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse (UKIF). Senere har hun engasjert seg sterkt i saker som utvikling av det nye svømmeanlegget og bedre vilkår for idrett og frivillighet, samtidig som hun har tillitsverv innen idretten lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Er du forberedt på å bli ordfører i nye Tønsberg?

Ja, jeg er klar, sier Lise uten å blunke. – Etter nominasjonen i fjor følte jeg på alt det jeg ikke kunne. Alt det jeg ikke hadde erfaring fra. Men jeg føler at jeg har brukt året som er gått, godt. Ny kunnskap er utviklet i møter med fagpersoner fra alle kommunens ansvarsområder, frivillige organisasjoner og næringslivet. Og så går jeg i en god ordførerskole hos Petter Berg, sier Lise som er blitt skikkelig glad i Tønsberg. Byen som ble hennes i 1991.

Brenner for byutvikling

– Jeg brenner virkelig for utvikling av byen vår. Tønsberg skal tjene mange formål. Vi skal bo og arbeide her, vi skal handle og få gode opplevelser innenfor kultur og idrett. Vi må ha gode kollektivløsninger, så vi enkelt kan komme oss til og fra sentrum. Og sist, men ikke minst, skal vi trives i sentrum. Føle stolthet og identitet når vi beveger oss rundt eller tar en pust i bakken – i Norges eldste by.

– Alt dette krever ganske mye av oss som politikere. Vi skal ta vare på historien, men vi må tenke helhet og ikke stagnere.

– Å utvikle byen blir også en viktig oppgave for nye Tønsberg, fastslår Lise som mener at valgfrihet blir et sentralt tema i valgkampinnspurten, sier hun.  – I Høyre har vi tillit til at den enkelte selv kan treffe gode og selvstendige valg. Vi vil ha et sterkt og trygt kommunalt tilbud, men samtidig gi den enkelte valgfrihet. Dette skiller oss fra Ap, understreker Lise.