Flertallet i Tønsberg kommunestyre stemte for at hele Holmestrand bør tilhøre Sykehuset i Vestfold

Aksel Haraldsen, Høyres fraksjonsleder i Utvalg for mestring, helse og velferd på talerstolen i Tønsberg kommunestyrets møte. (Arkivfoto).

Hele Holmestrand kommune bør tilhøre til Sykehuset i Vestfold. Dette vedtok Tønsberg kommunestyre mot 14 stemmer i en høringsuttalelse igår aftes. Høyres Aksel Haraldsen minnet kommunestyret om rollen som folkevalgte i Tønsberg kommune, og understreket at de derfor nødvendigvis måtte ta utgangspunkt i konsekvenser for Tønsberg kommune ved vurderingen av de forskjellige alternativene.


Høyres fraksjonsleder i Utvalg for mestring, helse og velferd støttet støttet dermed på vegne av partiet rådmannens høringsuttalelse og konklusjon om alternativ 1, Sykehuset i Vestfold HF. Og Aksel Haraldsen viste videre til at dette samfunnsøkonomiske og helsetilbudsmessige er den beste løsning for distriktets kommuner, innbyggerne og helseforetaket.

Her kan du lese hele innlegget til Aksel Haraldsen:

"Ordfører!

Tønsberg kommune er 1 av 37 høringsinstanser som er invitert til å avgi uttalelse om nye Holmestrand kommunes helsetilhørighet. Spørsmålet vi er bedt om å ta stilling til er:

 «Hva mener høringsinstansen er den beste løsningen, og hvilke forhold legges det særlig vekt på».

 Den endelige beslutningen skal fattes av styret i Helse sør-øst. Skal de endelige beslutningstagerne få et best mulig grunnlag for denne viktige avgjørelsen, er det viktig at alle forhold blir belyst. Det er da av avgjørende betydning at høringsinstansene faktisk belyser og vurderer konsekvensen av de forskjellige alternativene og svarer på det man blir spurt om.

Som folkevalgte politikere i Tønsberg kommune må vi nødvendigvis ta utgangspunkt i konsekvenser for Tønsberg kommune ved vurderingen av de forskjellige alternativene.

Rådmannen har i forslaget til høringssutalelse på en grundig og god måte gjennomgått hvilke konsekvenser de forskjellige alternativene innebærer for sykehuset i Vestfold HF og for Tønsberg.

Basert på informasjon fra sykehuset i Vestfold HF vil en reduksjon i summen av basisinntekt og aktivitetsnivå hvis Holmestrand kommune får tilhørighet til Vestre Viken HF, være i størrelsesorden 150 til 200 millioner kroner. Dette kan innebære en reduksjon av 150 til 200 årsverk ved sykehuset i Vestfold HF. Som påpekt av rådmannen vil følgene av en reduksjon av ansatte ved Sykehuset i Vestfold HF og effekten av færre arbeidsplasser i Tønsberg ha stor innvirkning for innbyggerne og næringslivet i både egen kommune og kommunene i distriktet, langt utover det som gjelder den enkelte arbeidstaker.

Rådmannen viser også til det etablerte legevaktsamarbeidet og det faktum at Tønsberg kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid med Holmestrand kommune og Færder kommune om Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Den nye legevakten vår er dimensjonert for en befolkningsøkning, og har god kapasitet til å ta ansvaret for Sandes befolkning på ca. 10.000,- innbyggere.

Vi støtter derfor rådmannens høringsuttalelse og konklusjon om alternativ 1, Sykehuset i Vestfold HF, som den samfunnsøkonomiske og helsetilbudsmessige beste løsning for distriktets kommuner, innbyggerne og helseforetaket, alternativt og subsidiært, dagens situasjon med den delte løsningen, altså alternativ 3, med helseforetakstilhørighet etter de gamle geografiske områdene i Holmestrand og Sande kommuner.

 Takk."

 Aksel Haraldsen

Høyres fraksjonsleder i Utvalg for helse og omsorg ogkommunestyremedlem