Anders S. Larsen (H)" På tide å å slutte med det politiske spillet om Bypakken og utallige omkamper"

Kommunestyremedlem Anders S. Larsen (H). (Arkivfoto)

 -Nå er det på tide å slutte med det politiske spillet om Bypakken  og utallige omkamper. Nå fortjener innbyggerne fremdrift og en endelig helhetlig løsning på begge sider av fjorden. Dette fastslo Høyres Anders S. Larsen i sitt innlegg i forbindelse med detaljregulering av fastlandsforbindelse fra Færder til Jarlsberg. 

I sitt innlegg understreket Larsen om at denne saken handler om nærmiljøet og innbyggerne på Vear, Bruaåsen, Hogsnes, Bjelland og Smørberg. Og han minnet om at det for Høyre har vært en helt avgjørende forutsetning for å akseptere Bypakken at det ikke etableres en tverrforbindelse via Bekkeveien til fv. 303 ved Vear,.

-Det vil medføre ekstra gjennomgangstrafikk for hele området og ikke minst legge til rette for unødvendig trafikk sør over på Fv  303 mot Stokke, sa Anders S. Larsen. 

Her er Anders S. Larsens innlegg i sin helhet. 

" Ordfører.

Denne saken handler for meg om nærmiljøet og innbyggerne på Vear, Bruaåsen, Hogsnes, Bjelland og Smørberg. Lokalsamfunnene  som i 2015 valgte å gå sammen for å bli et felles bomiljø i Tønsberg kommune. Flere av oss som sitter i kommunestyret i Tønsberg i dag, jobbet tverrpolitisk for dette i 2015 i Stokke kommune og vi lykkes. Vi ble Tønsbergensere.

For oss folkevalgte som bor i området, er saken krevende. Dette fordi valg av trase over til Smørberg uansett vil medføre økt uønsket gjennomgangstrafikk i vårt nærområde og kan føre til en delvis splittet befolkning.

Økt trafikk medfører økt belastning i vårt  boområde hvor det ferdes veldig mange barn og unge til og fra skolen og idrettsanlegget her på Vear hver dag. En bro til Smørberg vil også berøre mange husstander og Høyre ønsker en løsning som skåner flest mulig.

Selv om vi  på nåværende tidspunkt ikke har nok fakta til å ta stilling til de 3 foreslåtte traseene, vil jeg understreke at det for Høyre var en helt avgjørende forutsetning for å akseptere denne løsningen i Bypakken at det ikke etableres en tverrforbindelse via Bekkeveien til fv. 303 ved Vear,. Det vil medføre ekstra gjennomgangstrafikk for hele området og ikke minst legge til rette for unødvendig trafikk sør over på Fv  303 mot Stokke.

Ordfører. Vear skole er en skole i vekst. Områdene Firingen og rundt Bongs bygges det nå ut, og det skjer en fortetning i lokalsamfunnet som gjør at vi  stadig blir flere innbygger her. En slik vekst har mye positivt ved seg og sikrer bla rekruttering til både skole og idrettslaget, men da må veier, sykkelstier og fortau være tilrettelagt for utviklingen. Hogsnesbakken- problematikken har vi sikkert hatt i 30 år og nå kan vi endelig få en bedre løsning. Nå er det «såkalte» Tønsberg Vest sin tur. Høyre har også i sitt lokalprogram for området sagt at vi skal jobbe for en bedre løsning  på  FV 303.  Vi må ha avbøtende tiltak sydover så ikke området blir en ny hoved trasé til Torp, Sandefjord og Telemark for de som skal den veien og kommer fra Færder

Høyre vil derfor støtte tilleggsforslaget fra SP i punkt 5. Vi syntes det også er naturlig å støtte punkt 6 i SP sitt forslag.

Helt til slutt, nå er det på tide å slutte med det politiske spillet om Bypakken  og utallige omkamper. Når fortjener innbyggerne fremdrift og en endelig helhetlig løsning på begge sider av fjorden.

 Takk."

Anders S. Larsen, Høyre