Johanne Archer: "Høyre ønsker en sterk offentlig skole og et mangfoldig skoletilbud"

Kommunestyremedlem Johanne Archer (H)

Tønsberg kommune støtter ikke opprettelsen av Skagerak International School Tønsberg AS. Dette vedtok posisjonspartiene i kommunestyret i kveld mot 24 stemmer. Høyre tapte dermed kampen om å få denne skolen til byen, men setter nå sin lit til den endelige statlige beslutningen.

Johanne Archer minnet i sitt hovedinnlegg for Høyre at partiet ønsker en sterk offentlig skole, men understreket samtidig at partiet også er for et mangfoldig skoletilbud.

-Det er fordi at et mangfoldig skoletilbud gir muligheter for de som føler at de ikke passer inn i dagens A4-skole, sa Johanne Archer som også pekte på at  opprettelsen av Skagerak vil også få stor betydning for mangfoldet i kommunen.

-Skagerak International School i Sandefjord har hele 50 forskjellige nasjonaliteter ved skolen sin. I et samfunn som blir stadig mer globalisert, så er det ingenting som er viktigere enn at barn lærer å kjenne andre nasjonaliteter og kulturer fra tidlig alder, fortsatte hun.

Her er hele innlegget til Johanne Archer:

"Ordfører,

I Høyre ønsker vi en sterk offentlig skole, men vi er også for et mangfoldig skoletilbud. Det er fordi at et mangfoldig skoletilbud gir muligheter for de som føler at de ikke passer inn i dagens A4-skole.

 Det er først og fremst viktig å understreke at Skagerak er en friskole. Dette betyr at de tilbyr en alternativ pedagogisk retning som skiller seg fra den offentlige skolen som de fleste av oss er kjent med. For det er nemlig ikke alle som passer inn i den offentlige skolen. Noen elever ligger langt bak klassekameratene sine, og blir ofte stemplet som bråkmakere. Andre elever ligger såpass langt fremme at de kjeder seg i undervisningen. Det er disse elevene som må få et annet alternativ.

Så har det seg sånn at det er ikke alle som er kristne, og det er ikke en gang alle som er superglad i idrett. I dag finnes det derfor ikke et alternativ til disse elevene. Derfor vil opprettelsen av Skagerak være et godt alternativ for de som ønsker å gå på en friskole der det er større lærertetthet og hvor de fanger opp de svakeste elevene kjappere, samtidig som de utfordrer de sterkeste.

 Og nei; dette skaper ikke forskjeller. Det at noen elever ikke får den oppfølgingen de trenger, DET skaper forskjeller. Ved å opprette Skagerak i Tønsberg, så bidrar vi til å forhindre dette.

 Opprettelsen av Skagerak vil også få stor betydning for mangfoldet i kommunen. Skagerak International School i Sandefjord har hele 50 forskjellige nasjonaliteter ved skolen sin. I et samfunn som blir stadig mer globalisert, så er det ingenting som er viktigere enn at barn lærer å kjenne andre nasjonaliteter og kulturer fra tidlig alder.

 I tillegg så er skolen engelskspråklig med en godkjent internasjonal læreplan. Noe som bidrar til å gjøre det enklere for Sykehuset i Vestfold, Nokas, DSB og andre firmaer å rekruttere fagfolk med spisskompetanse fra utlandet, fordi barna deres kan gå på en engelskspråklig skole.

Så hører jeg at de fleste argumentene mot opprettelsen av Skagerak er av økonomisk art. Men en viktig ting å huske på er at en ny skole skaper flere arbeidsplasser som videre fører til økte skatteinntekter. I tillegg bidrar det til at flere vil bosette seg i Tønsberg kommune.

Jeg håper dere vil stemme FOR opprettelsen av Skagerak International School i Tønsberg.

Takk."

Johanne Archer, kommunestyremedlem Høyre