"Urovekkende og skremmende"- Høyres gruppeleder tordnet mot posisjonen som fratar innbyggerne rett til private hjemmetjenester

Høyres gruppeleder Lise L. Mandal.

Innbyggerne i Tønsberg fratas muligheten for å kunne velge private hjemmetjenester fra nyttår. Dette vedtok posisjonen i i kommunestyret i kveld mot 22 stemmer etter en lang og til dels krass debatt. Høyre fremsatte krav om lovlighetskontroll av ordførerens avstemningsrekkefølge. 

Høyres gruppeleder Lise L. Mandal rettet flengende kritikk mot posisjonen for å avvikle ordningen uten å kjenne den økonomiske siden av vedtaket.


-Kommuneøkonomien er på bånn, næringslivet blør pga covid 19 og posisjonen velger å kutte nærmere 30 private arbeidsplasser, skape utrygghet blant brukerne og lytter ikke til innspill fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse.Dette velger posisjonen å gjøre uten å vite de økonomiske konsekvensene, det er ikke bare rart, det er urovekkende og skremmende!", tordnet Høyres gruppeleder. 

Les hele innlegget til Lise L. Mandal her:

"Ordfører

Dette er en merkelig sak! Den er merkelig fordi det vanskelig å forstå at posisjonen ønsker å fatte et vedtak som ikke er kunnskapsbasert.

Posisjonen ønsker å kutte en tjeneste som 40% av brukerne av praktisk bistand i hjemme (hjemmetjenesten) i kommunen har valgt. Kutte en tjeneste som brukerne er fornøyd med! Ved å kutte denne tjenesten skaper man utrygghet og usikkerhet, man fra tar det enkelte menneskets rett til selv å bestemme hvem som skal gå ut og inn av hjemmet deres!  Det er en stor sårbar gruppe som benytter seg av denne tjenesten og denne sårbare gruppen vil posisjonen frata tryggheten til. Det er merkelig!

Tønsberg Kommune har en mildt sagt anstrengt økonomi og vi trenger flere private arbeidsplasser. Posisjonen kan ikke legge frem hvor mye eller om det i det hele tatt er noen besparelse i å kutte ut private tilbydere av tjenesten. Igjen, dette er ikke et kunnskapsbasert vedtak som skal fattes. Posisjonen velger å la sin egen ideologi gå foran innbyggernes beste.

Hadde posisjonen kunne legge frem tydelig tall og betydelig besparelse på å kutte ut private hjemmetjenester hadde det vært mulig å forstå at man valgte å prøve saken i kommunestyret. MEN det fremkommer ikke spesielt tydelig i saken! Når Høyre tar kontakt med administrasjonen og får til svar at det ikke har blitt regnet på, det skal man først gjøre når det har blitt fattet et prinsipp vedtak!

Det betyr igjen at dette handler ikke om kommuneøkonomi eller bedre tjenester til innbyggerne.

Høyre rettet flere spørsmål til administrasjonen og fikk urovekkende svar tilbake:

  1. Påstanden om at de ansatte hos de private tilbyderne har dårlige vilkår stemmer ikke. Lønns- og arbeidsvilkår er strengt regulert i avtalen firmaene har med kommunen og det har aldri vært problematisert fra de tillitsvalgte før nå.
  2. På spørsmål om innsparing vil det komme først i Handlingsrom 2024. Det er for kostbart og ressurskrevende å kartlegge det økonomiske aspektet i saken, før prinsippet er avklart!

Så det bekrefter at posisjonen ikke vet den økonomiske siden av vedtaket!

Kommuneøkonomien er på bånn, næringslivet blør pga covid 19 og posisjonen velger å kutte nærmere 30 private arbeidsplasser, skape utrygghet blant brukerne og lytter ikke til innspill fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Dette velger posisjonen å gjøre uten å vite de økonomiske konsekvensene, det er ikke bare rart, det er urovekkende og skremmende!"

Lise L. Mandal, Høyres gruppeleder.