Anders S. Larsen: "Hvordan vil posisjonen redusere klimautslippene uten en oppdatert plan?"

Anders S. Larsen, kommunestyremedlem og Høyres fraksjonsleder i Utvalg for miljø, teknikk og næring (Arkivfoto)

Hvordan vil posisjon nå målet med 60 % reduksjon av klimagassutslippene uten en oppdatert plan?  Dette spørsmålet stilte Høyres Anders S. Larsen under kommunestyrets behandlingen av  Klimaregnskap for 2019 - tidligere Tønsberg kommune i kveld. Han var ikke imponert over posisjonspartiene som ikke lar tiltak følge med målsetningene.

 

-Høyre er positiv til reduksjon av klimautslipp, bare så det er sagt, men vi savner nok relevante tiltak i plan som støtter opp om det nye målet. Kan forsikre forslagsstiller fra MDG at vi i Høyre skal jobbe med klima under hele Covi-19 pandemien, sa Larsen blant annet.
 

Her er innlegget til Anders S. Larsen i sin helhet: 

"Ordfører.

Flott at vi endelig nå har fått et klimaregnskap og nå kan måle effekten av klimaarbeidet i Tønsberg kommune. Kanskje ikke fullt så bra at effekten kun er 3,3 % kombinert med de feilmarginer som ligger inne i saken.  Historien her er at gamle Tønsberg kommune fikk vedtatt en  klima- og energiplan i 2018 som hadde et mål om å redusere klimagassutslippene i kommunen med 40 % innen 2030. Høsten 2019 hevet politikerne ambisjonen til 60 % for nye Tønsberg kommune uten å justere planene. Høyre stemte den gang for rådmanns innstilling som var 40 %. Vi registrerer at posisjon løfter målet igjen som et tilleggsforslag i utvalget. Høyre er positiv til reduksjon av klimautslipp, bare så det er sagt, men vi savner nok relevante tiltak i plan som støtter opp om det nye målet. Kan forsikre forslagsstiller fra MDG at vi i Høyre skal jobbe med klima under hele Covi-19 pandemien.

Høyre ba derfor utvalgsleder i  Miljø, Teknikk og Næring om  å hente frem klima og energi plan fra 2018 og la utvalget jobb med tiltak som allerede er vedtatt i gamle Tønsberg. Debatten i utvalget bar tydelig preg av at få hadde hatt muligheten til å sette seg inn i planen, forståelig nok. Merkelig nok var posisjon enige med oss i Høyre, men litt demonstrativt stemte de ned forslaget. Utvalgsleder derimot  fra MDG lovet riktignok å hente frem plan ved neste anledning. Det syntes vi er bra, men når blir det? For Høyre vil heller jobber med realistiske tiltak, enn å forholde oss til en relativt høy % sats tatt litt ut av luften uten noen form for ny utredning. Merk at gamle Re heller ikke ligger i opprinnelig plan. Høyre vil støtte  Rådmannen anbefaling om at klimaregnskapet for 2019 tas til etterretning. Vi vil derfor på nytt fremme for Rådmanns opprinnelige innstilling

Verdt å nevne at Høyres representant Frank Pedersen i forrige periode jobbet for at Klimarådet ble vedtatt, et råd som skulle være en møteplasse for næringsliv, organisasjoner og kommunen. Klimarådet skulle være et rådgivende organ, som skulle bidra til at kommunen gjennom handling og konkrete tiltak reduserer utslippene av klimagasser. Rådmann bekreftet i UMTN at det jobbes med å få dette på plass. Bra da har vi et utgangspunkt for å jobbe konkret. Færder har nemlig et slikt utvalg allerede på plass. Men det jeg lurer på til slutt er hvordan posisjon vil nå målet med 60 % uten en oppdatert plan? 

Takk,"

Anders S. Larsen,  kommunestyremedlem og Høyres fraksjonsleder i Utvalg for miljø, teknikk og næring.