Johanne Kirsebom: "Høyre vil ha et bedre kollektivtilbud- på bane og vei"

Kommunestyremedlem Johanne Kirsebom (H).

-Høyre vil ha et bedre kollektivtilbud til glede for Tønsbergs innbyggere. Både på bane og vei. Dette slo Johanne Kirsebom fast under kommunestyrets behandling av saken om Innspill om togtilbud i Vestfold og Telemark, tirsdag. 

Johanne understreket samtidig at det ikke holder med bare å oppfordre innbyggerne til å bruke bilen minst mulig. -Vi også legge opp til at det kollektive blir et bedre alternativ. Derfor må vi presse på for at fylkeskommunen skal bygge ut busstilbudet i fylket, og vi må jobbe opp mot BaneNor Vy og stortingspolitikerne våre for at togtilbudet skal bli enda bedre. 

Her er Johannes innlegg i sin helhet:

Ordfører,

 Hver eneste dag tar vi massevis av valg. Skal jeg ta bussen eller sykkelen? Toget eller bilen? Skal jeg pante colaflaska eller putte den i søpla? Og skal jeg gidde å sortere plast og matavfall eller bare kaste alt i samme pose? 

Hvis alle hadde tatt disse miljøvennlige valgene i hverdagen, hadde vi redusert klimagassutslippene i Norge og Tønsberg mye mer enn vi gjør. Dersom vi skal lykkes å få flere «Miljøagenter» i landet må vi gjøre det lettere for folk å la bilen stå, og heller velge sykkelen, bussen eller toget.

Vi politikere må føre en politikk som gjør at det lønner seg å velge miljøvennlig og som gjør at det er enkelt å velge miljøvennlig. Høyre vil ha et bedre kollektivtilbud til glede for Tønsbergs innbyggere.

Tog er viktig for alle. Tog er viktig for meg. Tog er viktig om du er ung, om du er eldre eller om du rett og slett er en såkalt «pendler», så er toget en stor del av hverdagen din. Når du som pendler, eller en vanlig student som ønsker å komme seg hjem er det selvfølgelig ønskelig med sitteplasser på toget, for ordfører - det er faktisk vondt å stå hele veien hjem.

I høringsuttalelsen fra Rådmannen sies det at det skal gå 4 tog i timen strekning Oslo - Tønsberg når nytt dobbeltspor er ferdig, og at det samtidig skal være 2 tog i timen sydover fra Tønsberg til Skien når dette lar seg teknisk gjennomføre. Det er bra, og noe vi i Høyre stiller oss bak. Samtidig mener jeg det er viktig å presisere at det er viktig at når vi prater om at innbyggerne våre skal bruke bilen minst mulig, så må vi også legge opp til at det kollektive blir et bedre alternativ. Derfor må vi presse på for at fylkeskommunen skal bygge ut busstilbudet i fylket, og vi må jobbe opp mot BaneNor Vy og stortingspolitikerne våre for at togtilbudet skal bli enda bedre.

For sannheten er at Tønsberg er blitt en liten del av et stort fylke, og for å kunne ha god passasje gjennom hele fylket må vi også sørge for at rutetilbudet på Bratsberg banen videreføres til Porsgrunn og videre oppover i Vestfold, uten at det stopper i Skien. Her kommer tilgjengeligheten inn, og måten vi skaper et samband med resten av regionen.

Personlig er ikke tog en stor del av min hverdag. Men hvis jeg skal på et møte i kommunestyret må jeg ha muligheten til å komme meg hjem til Tønsberg fra Oslo. Derfor er dette med tog noe som treffer meg, fordi jeg er en av de som må kaste meg på et tog for å komme meg både frem og tilbake fordi jeg er student i Oslo. 

Dersom toget hadde gått oftere så ville jeg kanskje, i større grad, vurdert om jeg skulle pendle inn til Oslo som student. Flere er i samme situasjon, og derfor er disse valgene som vi i dag skal ta i denne høringsuttalelsen spesielt viktig for oss unge. Mange av oss vil flytte tilbake etter endt skolegang. Da må vi gjøre det vi kan for at vi skal være relevant for oss unge.

Takk!"  

Johanne Kirsebom, kommunestyremedlem (H)