Høyres Ellen Lian fikk flertall for å gjøre Torvet i Tønsberg enda bedre

Ellen Lian, Høyres bystyremedlem og medlem av UNS, talte varmt i kveld i bystyret for nye tiltak for å styrke handelen på torget.

-Det er viktigere enn noen gang å gi en håndsrekning til varehandelen i sentrum. Tønsberg Sentrumsutvikling har gjort en meget god jobb i å skape aktivitet på torvet i 2018. Men vi ønsker å gjøre Torvet enda bedre!


Dette sa Høyres Ellen Lian under bystyrets behandling av Avtale om utleie av Tønsberg torv i kveld. På vegne av posisjonspartiene fremmet hun forslag om et tilleggspunkt til rådmannens innstilling. «Tønsberg Sentrum oppfordres til å sjekke interessen og muligheten for like, mobile boder på torvet.»

Her er bystyrets enstemmige vedtak:

1. Avtalen mellom Tønsberg kommune og Tønsberg sentrumsutvikling AS om drift og disponering av Tønsberg torv forlenges til 31.12.19.

2. Det gjøres evaluering i løpet av annet halvår 2019 før det tas stilling til videreføring etter 2019.

3. Det til en hver tid gjeldende reglement for bruk av kommunale arealer legges til grunn

4. Tønsberg Sentrum oppfordres til å sjekke interessen og muligheten for like, mobile boder på torvet.

Her er Ellen Lians innlegg i sin helhet:

"TORVET I TØNSBERG – BYENS HJERTE

 Cecilie i Tønsberg Sentrumsutvikling kalte torvet for «Tønsbergs hjerte». Det er vi helt enige i og vi er heldige i Tønsberg som har et så flott torv.

I 2017 vedtok vi at Tbg Sentrumsutvikling skulle overta driften av torvet for en prøveperiode. Tønsberg kommune garanterte for og utbetalt 288.000,-  til drift av torvet. Det er veldig gledelig at Tbg Sentrumsutvikling har tjent inn og tilbakebetalt disse pengene til kommunen.

Det er viktigere enn noen gang å gi en håndsrekning til varehandelen i sentrum. Dette gjelder ikke bare Tønsberg, men generelt alle byer. Vi har endret vaner og mange velger å handle på nett eller utenfor bykjernen i stedet for å ta turen til by’n.  Ved å skape opplevelser og ha fokus på dette vil det medføre større aktivitet i sentrum som igjen vil skape større aktivitet i varehandelen i sentrum. 

Tbg Sentrumsutvikling har gjort en meget god jobb i å skape aktivitet på torvet i 2018. De har gjennomført Bondens marked og flere gjenbruksmarked med 50 aktører på torvet. Til sammen i 2018 er det gjennomført 22 arrangement på torvet. Dette er veldig bra og mye mere aktivitet enn de fleste andre byer.

Men vi ønsker å gjøre Torvet enda bedre! Vi ønsker at Tbg Sentrumsutvikling skal sjekke interessen for og mulighet samt kostnadsbilde for å ha like, mobile boder på torvet. Vi tror at dette vil øke aktiviteten, gjøre torvet mer attraktivt. Det vil være en investering i næringsdrivende.

Vi i posisjonen fremmet i UNS følgende forslag til nytt pkt 4 i rådmannens innstilling;

 Nytt pkt 4

 Tønsberg Sentrum oppfordres til å sjekke interessen og muligheten for like, mobile boder på torvet.

Ellen Lian