Åpent møte med Forsvarsministeren!

Vi får besøk av Fosvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide! 

I juni fremla Regjeringen utkast til Langtidsplan som nå er til behandling i Stortinget. Forsvarsministeren har tidligere uttalt at «Forsvarets nye langtidsplan må sikre at vi får et riktig tilpasset og dimensjonert forsvar som kan løse de utfordringene vi kjenner, de vi tror kan komme, og de vi ikke har forutsett. Det er vanskelig, det tar tid og det er kostbart. Men risikoen av å ikke gjøre det vil være direkte uansvarlig å ta. For oss – for de som er unge i dag - og for de generasjonene som kommer etter.» Oppfyller Regjeringens Langtidsplan denne ambisjonen? 

Påmelding til vestfold@hoyre.no innen 26. september. 

Spørsmål til Forsvarsministeren som du vil ha besvart på møtet? Send spørsmålet til jens.mikkelsen@outlook.com

Vi får også en oppdatering om bypakken av Ordfører Roar Jonstang