Velkommen til årsmøte 2016


Tønsberg Høyre avholder denne gang sitt årsmøte på ærverdige og flotte Villa Møllebakken!

Servering og sosialt samvær!

Hjertelig velkommen!

I følge § 7 i Lovene om Årsmøtet må forslag og saker som ønskes behandlet, være styret i hende senest 2 uker før møtet

 

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Åpent eller lukket møte?
 3. Valg av ordstyrer og referent samt 2 til å underskrive protokollen
 4. Valg av tellekorps
 5. Årsberetning
 6. Rapport fra bystyregruppen
 7. Fremlegge regnskap og budsjett til orientering:
  1. Regnskap for 2015 med revisjonsrapport
  2. Regnskap for perioden 1/1 – 31/10-2016
  3. Budsjett for 2017
 8. Valg
  1. Styret
  2. Revisor
  3. Delegater til årsmøtet i Vestfold Høyre
  4. Valgkomite
 9. Nye vedtekter
 10. Innkomne forslag
 11. Avslutning

For å være stemmeberettiget til årsmøtet må kontingent være betalt og man må ha vært medlem i minst 30 dager.