Innkalling til Tønsberg og Re Høyres årsmøte

Det innkalles til årsmøte onsdag 13. november 2019 kl. 18:00 på Villa Møllebakken, St. Olavs gate 6. 

Ifølge vedtektene må forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, være styret i hende senest to uker før møtet.


 

 


AGENDA

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Åpent eller lukket møte?

3. Valg av ordstyrer og referent samt to til å underskrive protokollen 4. Valg av tellekorps

 5. Styrets beretning med rapport fra sideforeningene

6. Rapport fra bystyregruppen / kommunestyregruppen

7. Fremlegge regnskap og budsjett til orientering: a. Regnskap for 2018 med revisjonsrapport b. Regnskap for perioden 1/1 – 31/10-2019 c. Budsjett for 2020

8. Valg: a. Styremedlemmer b. Revisor c. Valgkomite d. Valg av delegater til Vestfold og Telemark Høyres årsmøte 

9. Innkomne forslag

10. Avslutning

I forbindelse med årsmøtet ønsker Tønsberg og Re Høyre å rette en stor takk til ordfører Petter Berg som ved årsskiftet forlater kommunepolitikken.  Så vel som kommunestyrerepresentant, ordfører gjennom ti år og leder for Fellesnemda for sammenslåing av Re og Tønsberg har Petter lagt ned et stort arbeid og engasjement.

Hjertelig velkommen.