Medlemsmøte om eldreomsorg med Tønsberg/Re og Færder Høyre

Eldreomsorg er et viktig tema for Høyre. Og i forbindelse med programarbeidet for kommende kommunevalgperiode, inviteres våre medlemmer til informasjon og diskusjon 
18. oktober, kl. 19.00 - 21.00, i lokalene til Vestfold fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg.

Vi har vært så heldige å få medlem av Stortingets helsekomitè, Erlend Larsen, til å innlede om blant annet regjeringens kvalitetsreform for eldre- «Leve hele livet».
Så derfor bli med på den viktige diskusjon om hvordan Høyre best kan sikre våre innbyggere en trygg og aktiv alderdom. Vi kommer også innom viktige temaer som ernæring, aktivitet, felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenesten.

Velkommen!