Medlemsmøte Tønsberg/Re Høyre- kommunevalgprogrammet skal vedtas

Tønsberg/Re Høyres medlemmer inviteres herved til møte for å vedta forslag til kommunevalgprogram 2019-2023. Møtet holdes i fylkestingssalen på fylkeshuset i Tønsberg.

Forslaget vil bli utsendt i god tid før selve møtet. Velkommen til en spennende og viktig kveld.