Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne