Møte om ny fastlandsforbindelse og jernbanetrasé

Tønsberg Høyre, Færder Høyre og Vestfold Høyre 
inviterer til felles medlemsmøte i bystyresalen i nye Tønsberg rådhus, 21. mars klokken 18.00- 21.00. På dagsordenen står planene til Bane NOR for fremtidig jernbaneutbygging og de forskjellige alternativene for ny fastlandsforbindelse Tønsberg-Nøtterøy. Hensikten med møtet er å involvere medlemmene i debatten før Høyres folkevalgte tar endelig stilling.

Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug presenterer innledningsvis Bane Nors visjoner og tanker om jernbanesporet sør for Tønsberg inkl. fremtidig stasjonsløsning i Tønsberg. Ordførerne i Tønsberg og på Nøtterøy, Petter Berg (H) og Roar Jonstang (H), vil redegjøre for status og videre behandling. Etterpå blir det åpnet for spørsmål og kommentarer fra medlemmene.  
Etter pausen presenterer Nina Ambro Knutsen fra SVV/Bypakke Tønsberg-regionen de forskjellige alternativene for ny fastlandsforbindelse Tønsberg-Nøtterøy. Hun vil særlig kommentere eventuelle berøringspunkter med jernbaneprosjektet, før medlemmene slipper til med sine meninger.
Vi ønsker også nye medlemmer hjertelig velkommen!

https://www.facebook.com/events/639213302937977/