Stiftelses- og nominasjonsmøter Nye Tønsberg Høyre 14. juni 2018

I dag er det sendt ut innkalling til stiftelses- og nominasjonsmøter for Nye Tønsberg Høyre til partiets medlemmer på epost. På dagsordenen står blant annet nominasjon av partiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2019, stiftelse av den nye Høyre-foreningen for Re og Tønsberg samt valg til det nye styret.
Dagsordenene for de to møtene er sendt ut til medlemmene, likeså valgkomiteens forslag til sammensetning av det nye styret.
Husk at medlemskontingenten må være betalt om du skal ha stemmerett