Tunnel eller bro? Høyre inviterer medlemmene til debatt om ny fastlandsforbindelse

 Tirsdag 30. januar, klokka 18-21.00 inviterer Færder og Tønsberg Høyre nye og gamle medlemmer til informasjons- og debattmøte om fastlandsforbindelsen, i kommunestyresalen på Tinghaug, Nøtterøy.  Avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens Vegvesen orienterer om de to alternativene som er på høring samt prosessen videre. Deretter åpnes det for spørsmålsrunde fra salen. 

Etter pausen redegjør Høyres ordførere Roar Jonstang, Færder, og Petter Berg, Tønsberg, for sine synspunkter, før medlemmene inviteres til generell debatt om hvilken løsning Høyre bør velge.Endelig beslutning om utbyggingsalternativ skal fattes før sommeren 2018. 

Høringsfristen for de to alternativene til ny fastlandsforbindelse løper ut 9. februar. Deretter skal våre kommunestyre- og bystyregruppe i Færder og Tønsberg kommuner samt fylkestingsgruppe ta stilling til hvilket alternativ vi mener er det beste.-For oss i Høyre er det viktig å lytte til hva medlemmene mener i denne saken. Derfor håper vi å se så mange som mulig på Tinghaug denne kvelden, sier lederne i Færder og Tønsberg Høyre, Torbjørn Fevang og Leif Flemming Bakke. 

Billedtekst: Møteansvarlige Anna Martin og Monica Hofer Hagen fra henholdsvis Tønsberg og Færder Høyre ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen til informasjons- og debattmøte om fastlandsforbindelsen. På bildet nedenfor ser du de to aktuelle korridorene.