Velkommen til Tønsberg/Re Høyres nominasjonsmøte del 2


INNKALLING TIL NOMINASJONSMØTE DEL 2
- KOMMUNESTYREVALGET I TØNSBERG/RE 2019

Tønsberg og Re Høyre innkaller til nominasjonsmøte for nominering av kandidater (med unntak av 1. kandidat /
ordførerkandidat som allerede er nominert) til kommunestyrevalget i 2019
Torsdag 15. november 2018 kl. 19.30 på Villa Møllebakken
Nominasjonsmøtet består av alle fremmøtte medlemmer som har vært medlem i minst 4 uker i Tønsberg og Re
Høyre, betalt kontingent til foreningen, eller en av sideorganisasjonene. For sideorganisasjonene må den
landsmøte fastsatte minstekontingenten være betalt, for at disse medlemmene kan ha stemmerett.
For å ha stemmerett på nominasjonsmøtet må man i tillegg ha stemmerett ved det valget og i den kommunen
det nomineres til.
Nominasjonskomiteens innstilling med begrunnelse følger vedlagt.
Dagsorden for nominasjonsmøtet:
1. Godkjennelse av innkalling og antall tilstedeværende med stemmerett.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
4. Valg av tellekorps.
5. Leder for nominasjonskomiteen redegjør for innstillingen
6. Beslutning om antall med stemmetillegg / kumulerte
7. Nominasjon av kandidater til kommunevalg i 2019
8. Fullmakt til styret til å supplere listen

Avviklingen av nominasjonsmøtet:
Kandidat 2 – 12 har mulighet til å presentere seg selv – taletid to minutter.
I tillegg kan disse ha to valgtaler fra andre medlemmer, taletid tre minutter pr tale.
Ved benkeforslag må en av disse valgtalene være fra den som kommer med forslaget.
Kandidat fra 13. plass og nedover får ikke egen presentasjon, men får ha to valgtaler, den ene kan være av
kandidaten selv – taletid tre minutter pr tale.
Med vennlig hilsen for
Tønsberg og Re Høyre
Leif Flemming Bakke
Leder Tønsberg og Re Høyre