Åpent medlemsmøte om fremtidens Tønsberg sentrum

Hvordan skaper vi et godt og levende Tønsberg sentrum? 31. oktober ønsker Tønsberg Høyre nye og gamle medlemmer til debattmøte om sentrumsutvikling. Daglig leder i Pulserende Kystperle Charlotte Svensen innleder. Deretter vil Høyres gruppeleder i bystyret Rune Sørdalen vise oss hvordan alle de foreliggende planene berører byen vår.
Tønsberg Høyre ønsker med dette å skape en helhetlig forståelse blant våre medlemmer for hva vi planlegger i sentrum. Og, like viktig ønsker vi å få innspill fra våre medlemmer om hva Høyre bør vektlegge i det videre arbeidet.
Blant planene vi kommer til å belyse er ny jernbane, fastlandsforbindelse, plan for gange, sykkel og kollektiv, gatebruksplan, byplan samt det som er relevant fra kommuneplanens samfunnsdel og -arealdel.
Vi ønsker våre medlemmer velkommen til innspill og diskusjon om ett av de aller viktigste temaene i Tønsberg. Møtet holdes i bystyresalen i det nye rådhuset.
Vel møtt!