Ordfører Petter Berg (H) med appell på antirastisk konsert på torget fredag

Tønsberg Høyre stiller seg seg bak den antirastiske markeringen på torget fredag kveld, og ordfører Petter Berg (H) kommer til å holde en appell. 
"Tønsberg skal være en tolerant og inkluderende by! Derfor vil jeg i appellen ta tydelig avstand fra alle tegn til rastiske holdninger", opplyser ordføreren som ser frem til å delta i den fredelige markeringen på torget.
Her kan du lese mer om selve arrangementet og bakgrunnen for at folk inviteres til å komme til sentrum denne kvelden: 
https://www.facebook.com/events/1915369095349459/