Årsmøte og etterfølgende medlemsmøte i Tønsberg senior Høyre


Til medlemmer i Tønsberg Høyre som er over 62 år- og Tønsberg senior Høyre.

Invitasjon til  årsmøte og etterfølgende medlemsmøte i Tønsberg senior Høyre

 

tirsdag 31.10.17  NB kl. 1100

 

i Høyres møterom  i Berg-Hansen bygget(det fraflyttede).

 

Årsmøte 2017 kl. 1100

Saksliste:

1. Velkommen. Godkjenning av innkalling.Valg av møteleder

2. Valg av referenter, protokollansvarlige

3. Årsberetning 2016/2017

4. Regnskapsoversikt

5. Valg av nytt styre, revisorer og ny valgkomite.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, bes innsendt snarest til styret, og senest 14 dager før møtet.

Og deretter direkte

Medlemsmøte kl. 1130

Det serveres kaffe og rundstykker

 

Foredrag :

v/ Jan Helge Kaiser

 

«Beredskap og sikkerhet i Vestfold i dag. Hva kan inntreffe av uforutsette hendelser, og kan vi da føle oss trygge.???

 

Lynlotteri av årsmøtevin avholdes som vanlig- og er du heldig så går du hjem som vinner.

Vel møtt!!

Husk ellers at parkering foregår best oppe ved svømmehallen- gratis 3 timer.

 Med vennlig hilsen 

 Ivar Haagaas

(leder Tønsberg senior Høyre)