Bli bedre kjent med vår fylkesordførerkandidat

Vestfold fylkeskommune skal bygges på nytt fra 2024. Høyre vil utvikle Vestfold til å bli den beste versjonen av seg selv. Vi er enestående i landet, med seks robuste kommuner.

Det gir muligheter som ingen andre fylker har og som Høyre vil utnytte til å gjøre Vestfold enda bedre.

Vi skal spille på lag med kommunene som har egne sterke fagmiljøer og som kjenner egen kommune godt.

En av våre største utfordringer er at vi har for mange som ikke deltar aktivt i samfunnet.

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn med muligheter for alle.

Flere skal fullføre videregående skole, kollektivtilbudet skal utvides, tiltak for å redde Oslofjorden skal på plass, og vi skal spille på lag med jobbskaperne for å flere i arbeid. 

Et Vestfold på sitt beste er et Vestfold med muligheter for alle. 

Anne Strømøy
Høyres fylkesordførerkandidat i Vestfold