Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Sidan Høgre vart stifta har partiet vore blant dei mest tonegivande i Austevoll. Hovudoppgåva vår er, og har alltid vore, å bidra til å gjere Austevoll-samfunnet til ein betre stad å bu og leve i.

Se vår politikk

Aktuelt

Opplæring, barn og unge

Høgre vil sikre ein skule som er tufta på lærelyst, læringsutbytte og kompetanse. Austevollsskulen skal vere ein god plass å lære, å vere og å jobbe i.

Helse og omsorg

Alle austevollingar som blir ramma av sjukdom skal vere trygge på at dei får den helsehjelpa dei treng. Høgre skal sikre ein helsesektor som yt gode tenester i dag, og som er i stand til å hjelpe endå fleire austevollingar i framtida.

Vekst og verdiskaping

Høgre skal sikre at kommunen behandlar plan- og byggesaker kjapt og rettferdig. Planverket skal balansere behovet for nye bustader og ny næringsaktivitet i heile kommunen og god forvalting av naturen og friluftsområda.

Samfunn og frivilligheit

Austevoll Høgre skal medverke til ein politisk uavhengig og sterk frivillig sektor. Kommunen skal legge til rette for eit konstruktivt samarbeid mellom den frivillige sektor, privat næringsliv og kommunen.

Morten Storebø - Ordfører, Austevoll

Morten Storebø

Ordfører, Austevoll

Kontakt

Austevoll Høgre

Bjørn-Ove Dåvøy

Leder
Telefon 48175705

Steinar Gerhardsen

Fylkessekretær
Telefon 93054555

Send oss en e-post

Våre folk