Vår visjon

Sidan Høgre vart stifta har partiet vore blant dei mest tonegivande i Austevoll. Hovudoppgåva vår er, og har alltid vore, å bidra til å gjere Austevoll-samfunnet til ein betre stad å bu og leve i.

Våre hovedsaker

Opplæring, barn og unge

Høgre vil sikre ein skule som er tufta på lærelyst, læringsutbytte og kompetanse. Austevollsskulen skal vere ein god plass å lære, å vere og å jobbe i.

Helse og omsorg

Alle austevollingar som blir ramma av sjukdom skal vere trygge på at dei får den helsehjelpa dei treng. Høgre skal sikre ein helsesektor som yt gode tenester i dag, og som er i stand til å hjelpe endå fleire austevollingar i framtida.

Vekst og verdiskaping

Høgre skal sikre at kommunen behandlar plan- og byggesaker kjapt og rettferdig. Planverket skal balansere behovet for nye bustader og ny næringsaktivitet i heile kommunen og god forvalting av naturen og friluftsområda.

Samfunn og frivilligheit

Austevoll Høgre skal medverke til ein politisk uavhengig og sterk frivillig sektor. Kommunen skal legge til rette for eit konstruktivt samarbeid mellom den frivillige sektor, privat næringsliv og kommunen.

Se vår politikk
Morten Storebø, Ordfører, Austevoll
Morten Storebø
Ordfører, Austevoll

Austevoll

Hordaland

Kontakt

Bjørn-Ove Dåvøy
Leder
Telefon: 48175705

Karsten Henrik Henschien Sprenger
Fylkessekretær
Telefon: 45791672

Send oss en e-post

Aktuelt

Våre folk