Kontakt

Adresse

c/o Hordaland Høyre, Kong Oscarsgate 14
5017 BERGEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Austevoll Høgre

Austevoll Høgre ledes av Bjørn-Ove Dåvøy

Sidan Høgre vart stifta har partiet vore blant dei mest tonegivande i Austevoll. Hovudoppgåva vår er, og har alltid vore, å bidra til å gjere Austevoll-samfunnet til ein betre stad å bu og leve i.